„Já vám otevřu, protože ve třídě vás určitě neuslyší,“ říká mi na uvítanou kuchařka ze Základní školy Sion v hradecké Kyjovské ulici.

Nemám důvod jí nevěřit, z oken se nese výskot, dupot a hluk posunovaného nábytku. Občas také zaslechnu hlasitý výkřik. „One, five, eleven!“ Tak alespoň vím, že jsem správně, na American Week.

Týden trvající English camp byl v plném proudu. Vstoupila jsem do učebny plné dětí ve věku od 11 do 15 let, které se mezi sebou praly o židle. V pozadí stál urostlý Američan Tim, jenž vykřkikoval jednu anglickou číslovku za druhou, což vyvolávalo u dětí bouřlivé reakce.

„Nechceme, aby měly pocit, že jsou ve škole, tak mezi angličtinou hrajeme hry. Každý má přidělené číslo a v podstatě hrají piškvorky,“ překřikoval děti Michal Řada, vedoucí campu.

Po deseti minutách hra skončila a rozdaly se letáky s anglickými texty. Další část dopoledne byla o filmu, malí angličtináři si o snímcích nejen povídali, ale pokusili se i překládat dialogy herců a pak sami nějaký úsek nadabovat.

„Cvičí si výslovnost a obohacují slovník. Každý den máme jiné téma, které je dětem blízké, například móda, hudba, sport nebo právě film,“ říká vedoucí.
Tříčlenný tým Američanů, který letos do Hradce dorazil, na závěr tématu nezapomněl přidat nějakou tu hodnotu, například, že nezáleží na tom, jak vypadáme, ale co je uvnitř. „Je to jiná mentalita a jsem rád, že se s tím naše děti setkají. Jsou bezprostřední, navzájem se povzbuzují, kromě jazykových znalostí se jim tak dostane i jiných zkušeností,“ dodal Michal Řada. Poslední den v campu ukončili americkým barbecue. Odcházela jsem s pocitem, že i velmi zábavným a živým způsobem lze „šprtat“ cizí jazyk.

English camp už hradecký Sion pořádá osm let a letos se tam prázdninový týden rozhodlo strávit 28 dětí. Američané přiletěli až z Colorada a přivezli s sebou i pět teenagerů, což výuku jazyka zcela zpestřilo a zdokonalilo.