Na večerní představení zvou rodiče a další příbuzné, dopoledne pak hrají mladším spolužákům.

Zajímavý je repertoár, který ač plný na první pohled povědomých titulů, jako jsou například Císařovy nové šaty nebo Šípková Růženka překvapí vtipnými parodiemi známých témat.

Také kulisy vyšly z žákovských dílen a pro ty, kteří nerozumějí dobře anglicky, žáci připravili stručný obsah her v češtině.

Nácvik vystoupení je výbornou příležitostí k prohloubení znalostí a praktickému procvičení anglického jazyka.

Možná i tato okolnost pomáhá našim žákům v tom, že si velice dobře vedou v jazykových soutěžích.

Helena Kovaříková, ZŠ SNP Hradec Králové