Místa konání srazů jsou přitom pravidelně obměňována. Například vloni se jeho program konal v Chomutově, každé tři roky pak bývá v Chrudimi. Hradec Králové ho bude letos hostit od 16. do 18. září.

„Sjezd, který jsme připravili do Hradce Králové před šesti lety, byl hodnocen pozitivně, tak jsme se jej rozhodli zopakovat.  V první řadě se ho účastní sběratelé, umělci - tvůrci exlibris a přátelé drobné grafiky. Pravidelnými návštěvníky bývají rovněž zahraniční sběratelé, přičemž letos přivítáme účastníky z Německa, Belgie, Holandska, Slovenska, Rakouska, Řecka a Ukrajiny. V rámci takového setkání si sběratelé vyměňují grafiky - exlibris, navazují nová přátelství, domlouvají s umělci další spolupráci, nechybí procházky po městě, návštěvy muzeí, Bílé věže ani doprovodné aktivity," svěřila za pořadatele Marie Rumlarová.

Program Sjezdu bude zahájen v pátek 16. září výměnou zmíněného exlibris a grafik v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí. Týž den odpoledne pak bude následovat ještě návštěva výstavy v městském infocentru. V sobotu se bude opět vyměňovat a odpoledne se od 16 hodin uskuteční slavnostní přivítání všech účastníků ve výstavní síni Biskupského paláce na výstavě Moderní české exlibris. V neděli je potom v plánu zájezd do Nového Města nad Metují na výstavu grafiky Vladimíra Suchánka spojená s besedou s umělcem. Ve volných chvílích si budou moci zájemci mimo jiné prohlédnout v prostorách Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy výstavu prací studentů Ateliéru grafiky pod vedením Lubomíra Netušila z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Všechny výstavy jsou veřejně přístupné.

Eva Ženíšková