Skanzen lidové architektury Podorlicka, který je jediným v kraji, se utěšeně rozrůstá. Je zde už devět typických objektů.
V sobotu v něm jeho provozovatelé, Dřevozpracující družstvo Hradec Králové a Český svaz ochránců přírody, pořádali Den řemesel. Ukázky představily historické lidové profese.
Program se těšil velkému zájmu a přišlo sem více než 800 návštěvníků. Fronty se tvořily především u Jakuba Záruby, který předváděl vrtání dřevěného potrubí. Tuto fachmanskou práci si zájemci mohli i sami vyzkoušet. Premiéru měl v sobotu ve skanzenu i nejnovější přírůstek, sem přenesený špýchar z Prasku, který je z poloviny 18. století. Zajímavostí je, že je z tvrdého dubového dřeva. Návštěvníci ho mohli porovnat s vedlejší stavbou špýcharu z měkkého dřeva. Ve skanzenu se nyní dokončuje i historická sušárna ovoce, která v sobotu předváděla sušení křížal a dalšího ovoce. Součástí pořadu byly i ukázky zpracování přadného lnu, dále žentouru, historických zemědělských motorů i traktoru Lanz Bulldog. V areálu skanzenu už stojí také roubená hospoda, která do roku 1912 bývala v Hradci Králové Na špici. Brzy by zde měla být instalována i nejstarší roubená škola ze Všestar z roku 1756.