Třebechovičtí skauti však slaví nejen toto výročí. Letos uplyne rovněž sto let od doby, kdy v Třebechovicích založil mlynářský pomocník František Barvíř „Kroužek skautů" a to jako první mimopražský skautský oddíl v českých zemích. To je přece důvod k dvojnásobné oslavě. A slavit se dá různě.

Mimo dalších naplánovaných akcí, které se budou konat v průběhu celého roku, jsme přemýšleli o něčem, co nám tato výročí bude připomínat dlouhodobě. Představovali jsme si, že by bylo krásné ke sto letům vysadit alej sta stromů. Kde ale sehnat volnou alej na sto stromů a jak vyřešit finanční stránku věci?

Protože skvěle spolupracujeme se správcem lesního majetku města Třebechovic Bohumírem Petruškou při úklidu v lese, obrátili jsme se právě na něho. Nezklamal nás.

A tak členové střediska ve čtvrtek 12. dubna vyrazili do lesoparku Bor, kde po předloňské kalamitě probíhá letos na jaře vysazování nových stromků.

Bohumír Petruška nám vyčlenil část paseky ohraničené potůčkem, a tak jsme mohli sázet. Až na vzácné výjimky to byla pro všechny nová zkušenost.

Rýčkem vyhloubit jamku, vložit stromeček a pevně přihrnout zeminu, aby stromeček držel. K potůčku olše, o trošku dál jedličky a borovičky.

Skauti a roveři pracovali s rýčem, ostatní sázeli. Bylo nás hodně, takže práce šla rychle od ruky. Plánovaných sto (a něco navíc) stromečků bylo v zemi za chvilku.

Každý z účastníků tak zasadil několik stromků a ani nám nevadilo, že zrovna pršelo. Alespoň se stromečky dobře zakoření. Starat se o ně totiž chceme podle potřeby i nadále.

Jako připomínku zmiňovaných sta let od založení Junáka v Čechách, „Kroužku skautů" v Třebechovicích a vysázení stromků plánujeme, že po schválení radou města označíme toto místo pamětní tabulkou.

Jana Rückerová