Plasty, igelitky, pneumatiky, kola, ale i lednička či postel. To vše se lidi neostýchají svěřit řece Orlici. Koncem dubna se konalo již podesáté dobrovolnické čistění, které zahrnulo zhruba 70kilometrový úsek jak na Divoké, tak na Tiché Orlici.

Přestože malebné meandry Přírodního parku Orlice lákají každoročně davy vodáků a milovníků přírody, mnozí si z malebných zákoutí dělají bezostyšně skládku. Před čtrnácti dny vylovili dobrovolníci, kterých se sešly více než tři stovky, z Orlice asi čtyři tuny odpadu. To je sice méně než v předešlých letech, nicméně i tak je zřejmé, že řeka rok co rok potřebuje pomoc.

„Nejvíce je znečištěný úsek ve spodní části, kde je proud pomalejší a vytváří ramena a meandry," řekl organizátor akce Jiří Roušavý s tím, že potřebnou podporu poskytuje nejenom tradičně kraj, ale i samosprávy. Finančně na úklid přispívá i Povodí Labe a další soukromé společnosti.

Dlouhodobý problém

„Rostoucí množství komunálního odpadu ve vodních tocích je zřetelnější od doby, kdy se masivně začaly používat jednorázové obaly," uvedla mluvčí Povodí Labe Jana Buriánová a dodala, že odpadky zdaleka nejsou zavaleny jen břehy Orlice, ale většiny krajských řek a toků.

Preventivních opatření, která by ochránila koryto řeky a jeho okolí před hříšníky, moc není. Pomoci by mohla snad jenom celospolečenská osvěta.

„Správce toku nemá vodní stráž. Větší odpady se na březích nebo v řece objeví většinou pod pláštíkem noci, menší odpady přibývají kvůli nekázni lidí, kteří si pletou vodní tok s odpadkovým košem," dodala Buriánová. A přidala radu. Účinnou prevencí je zapojit děti ze škol do samotného sběru odpadů. Možná z nich pak vyrostou lidé, kterým nebude lhostejný stav přírody.