První návštěvníky přivítal park v loňském roce a za svoji krátkou existenci se stal oblíbenou lokalitou. Už v době svého otevření však bylo zřejmé, že se sem dělníci ještě vrátí, aby dokončili sen nejenom místní radnice, ale i mnoha občanů Hradce, kterému vrátí historickou městskou spojnici. Nyní tak přichází na řadu plán radnice na druhou etapu parku a tím i dokončení vnitrobloku.  Navazující etapa parku Skleněnka, nazývaná též západní, přinese rozšíření rekreační a odpočinkové zóny a zároveň nabídne pěší propojení mezi ulicemi Dukelská a Hořická. To je důležité vzhledem k propojce autobusového terminálu s obchodní zónou kolem náměstí 28. října, respektive významným přestupním uzlem na městskou hromadnou dopravu. Již jen pamětníci si možná vzpomenou, že uvažovaná stezka zde historicky existovala, avšak byla uzavřena v souvislosti s rekonstrukcí sídla VZP. „Projekt parku předpokládá vytvoření průchozího prostoru se zapojením upravených travnatých ploch a vzrostlé zeleně pro plnění funkce vnitrobloku. Tato část parku bude určena zejména k posezení na lavičkách. V parku nepředpokládáme jiné náročnější sportovní aktivity s tím, že na volných plochách trávníků bude možné i další vyžití,"  řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Hradecká radnice opět oživuje svoji vizi spojit centrum města s místním terminálem hromadné dopravy. Skrz dobudování druhé etapy oblíbeného parku Skleněnka by tak oživil historickou spojnici mezi dvěma dopravními uzly.  Už nyní však radnice ví, že její cesta bude ještě trnitá.

Připravované sadové úpravy budou totiž poměrně komplikované, protože se na části pozemku nachází neudržovaná zahrada bývalé mateřské školy se vzrostlými stromy různého zdravotního stavu. Přesto podle hradecké radnice bude zásah do stávající zeleně šetrný. „Cílem města a navrženého architektonického řešení je zachovat co možná nejvyšší počet stávajících dřevin," doplňuje informaci k druhé etapě dostavby parku Skleněnka náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich a dodal, že stezky tak byly navrženy s ohledem na odstranění minima stávajících dřevin. Samozřejmostí chystané investice je i bezbariérové řešení celého prostoru, včetně napojení na okolní komunikace. Kdy se však do parku opět vrátí dělníci, město neví. „Samotný termín realizace není dosud stanovený. Vše závisí na průběhu jednání se společností vlastnící pozemky potřebné pro výstavbu parku," doplnil informaci Jindřich Vedlich.