Ta díky velkorysému grantu může uskutečnit projekt s názvem ICT a nové technologie ve výuce. „Chystáme se zavést moderní prvky v oblasti elektrotechniky, strojírenství, praktického vyučování a informačních technologií,“ řekl ředitel Vladislav Sauer.

Průmyslovka, čítající v současné době šest set studentů v učebních i studijních oborech, například do dvou učeben pořídí nové počítače. Vybaví též moderními notebooky lektory, kteří vytvářejí jednotlivé části projektu. „Moderními přístroji vybavíme elektrotechnické a strojírenské laboratoře. Vybudujeme i dvě nové učebny,“ dodal ředitel.

Za důležité přitom považuje to, že škola má pro uskutečnění záměrů silného partnera, firmu Tyco. S ní budou pedagogové například konzultovat zpracování kvalitních výukových materiálů pro žáky, které vyjdou v tištěné i elektronické podobě. Firma bude však jako budoucí potenciální zaměstnavatel studentů a učňů spolupracovat především v oblasti praktické výuky, umožní exkurze žáků základních škol do svých provozů. „Budeme například i u nás pořádat Dny nových technologií s cílem podnítit zájem mladých lidí o technické vzdělávání,“ doplnil Vladislav Sauer.

Díky projektu průmyslová škola vytvoří systém testů pro ověřování znalostí žáků z všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.

Součástí celé akce je však také profesní růst pedagogických pracovníků, kteří se na seminářích a školeních seznámí s novými technologiemi a budou je postupně uvádět do výuky. Projekt je koncipován na dobu tří let. Trutnovská průmyslovka patří v kraji mezi šest škol, které se stanou ve svých oborech pilotními centry odborného vzdělávání.