V uplynulých dnech byl Slovník oceněn Jednotou tlumočníků a překladatelů v Praze jako nejlepší elektronický slovník v naší zemi. Tento úspěch je další v řadě, který si tato škola připsala. Slovník je určen rodičům s neslyšícími dětmi, dětem, žákům a studentům, odborníkům a všem, kteří se o znakový jazyk zajímají. Slouží jako podpora vzdělávání pedagogů ve znakovém jazyce a žákům jako příprava na výměnnou praxi v zahraničí.

Do projektu je zapojeno celkem 23 zemí. Týmy jsou složeny z neslyšících i slyšících odborníků. Každá země poskytne pro slovník 15 tisíc znaků, které se stále doplňují. Cílem projektu je šíření a propagace internetového slovníku mezi laickou i odbornou veřejnost. Internetový slovník národních variant znakových jazyků je zdarma dostupný na internetu.   (kun)