V celém Česku je tlumočníků českého znakového jazyka akutní nedostatek. O jediného tlumočníka se dělí 140 neslyšících. Přitom v západních zemích připadne jeden tlumočník na čtyři až pět neslyšících.

Zvrátit nepříznivý stav v naší zemi si dali za cíl tvůrci nového oboru tlumočnictví českého znakového jazyka, který se od října vyučuje na Vyšší odborné škole při speciální škole pro děti s vadami sluchu Štefánikova v Hradci Králové.

Jde o první a jedinečnou školu pro tlumočníky ČZJ v ČR a východní Evropě. Tlumočník znakového jazyka je tak regulérní profesí, což do loňska platilo jen pro západní země a USA.

Naděje pro celou ČR

Tvorba výukových materiálů nebyla jednoduchá a trvala poměrně dlouho. V Česku se nebylo o co opřít. Škola se musela při své koncepci inspirovat v zahraničí, především v USA, kde je tlumočení pro neslyšící zcela standardně zajištěno a je možné ho i odborně vystudovat.

V prvním ročníku v této chvíli studuje 20 studentů. „Většina z nich už tlumočí a potřebují se zlepšit nebo si doplnit kvalifikaci, přihlásili se ale i úplní začátečníci," říká ředitelka školy Iva Rindová.

„Garantem programu, jeho cílů, struktury i provázanosti jednotlivých předmětů a hlavní autor vzdělávacího obsahu je Američan Tim Curry," doplňuje ji vedoucí VOŠ Petr Vysuček.   (haku, pn)