Počet míst, která si jednotlivé fakulty na odvolání v příslušných oborech nechávají, není mnoho, ale šance stát se studentem univerzity touto cestou existuje.

„Záleží také na tom, kolik studentů skutečně do oboru nastoupí. Tedy, kteří se ke studiu zapíší. Pak může být počet volných míst na odvolání vyšší,“ sdělil kancléř Univerzity Hradec Králové Ondřej Tikovský. Doplnil, že o odvolání rozhoduje děkan fakulty a rektorovi se žádost postoupí teprve tehdy, pokud nemůže on sám rozhodnout.

„Zatím ale rektor v tomto roce žádné rozhodnutí děkana nezměnil,“ doplnil Tikovský.

Studenti tak mají ještě šanci přihlásit se na vyšší odborné školy (VOŠ). „Druhá kola přijímacích řízení vypisujeme až v srpnu právě proto, že se k nám hlásí i neúspěšní uchazeči z vysokých škol,“ potvrdila Lenka Šmejcová ze studijního oddělení VOŠ cestovního ruchu. Stejná situace panuje i na VOŠ podnikatelské a VOŠ zdravotnické.