„Školy zřizované městem Hradec Králové mají stanovený jednotný termín zápisu. Dopracovali jsme se kněmu po dohodě sřediteli škol,“ uvedla Alena Synková, vedoucí odboru školství magistrátu. Vysvětlila, že ke stejnému termínu přistoupili především zdůvodu přehlednosti pro rodiče. „Pokud by každá škola měla zápis jiný den, byl by vtom hrozný zmatek,“ podotkla Alena Synková.

Při zápisu musí rodiče dítěte předložit platný občanský průkaz, rodný list a také zdravotní průkaz své ratolesti. Přímo ve škole pak vyplní zápisový list a projdou si krátkým pohovorem sučiteli. Do první třídy se podle zákona musí přijít nahlásit každé dítě, které dosáhne šesti let věku. Avšak pokud si rodiče nejsou jisti, zda by jejich dítě mělo nastoupit do školy, mohou požádat oodklad. „Odložení se řeší přímo při zápisu. Rodiče musí předložit vyšetření od dětského lékaře nebo některého ze specialistů a také posudek zpedagogicko–psychologické poradny,“ vysvětlil ředitel Základní školy vČernilově Aleš Páv. Alena Synková ktomu dodává, že doporučit odklad může ipedagog po zápisovém pohovoru sdítětem. „Stěžejní je však posouzení psychologa. Jestliže doporučí nástup dítěte do školy, měli by se rodiče podle tohoto rozhodnutí řídit,“ uzavírá Synková.