Slovní útoky a nepřátelské jednání zažili před nedávnem žáci ze Základní školy V. K. Klicpery. Do konfliktu se dostali s dětmi ze sousední školy Karla IV.

„V jídelně, jež je postavena u ´Karlovky´, se dokonce skupinka žáků poprala,“ prozradil jeden z místních obyvatel.
Problém teď hodlají řešit nejen ředitelé škol, ale i město.

Pes je však zakopán někde jinde, agresivita dětí řešení potíží pouze uspíšila. „Ke konfliktu došlo nedopatřením, když se na veřejnost dostaly neúplné informace o možném sloučení škol. Přitom to není pravda. V ten okamžik to bylo nezvládnutí situace ze strany vedení obou škol,“ uvedl starosta města Pavel Louda.

Region Novobydžovska se v posledních letech potýká s nedostatkem dětí a v obou školách stále ubývá počet žáků hlásících se do prvních tříd. Větší potíže má již delší dobu Základní škola V. K. Klicpery.

„V prvních třídách máme nyní 30 dětí a pro nadcházející školní rok jich je zapsáno pouze dvacet šest,“ vysvětlil ředitel školy Miroslav Janoušek.
Konkurenční Základní škola Karla IV. má však stále kolem 45 až 50 zapsaných prvňáků.

„V posledních patnácti letech se vložily peníze především do Základní školy Karla IV., kde byla vystavěna jídelna a také nová přístavba. Tím se ´Klicperka´ stávala méně konkurenceschopnou a došlo k razantnímu úbytku žáků. To chceme změnit,“ vysvětlil důvody již existenčních problémů školy ředitel Miroslav Janoušek.

Oba ředitelé společně s odborem školství začali pracovat na možnostech, jak se problému zbavit. V původním návrhu byly uvedeny čtyři varianty řešení, mezi nimiž bylo vyrovnání podmínek přístupu k investicím, a také obávané sloučení škol. Další dvě možnosti navrhovaly regulaci počtu přijímaných žáků a srovnatelnou materiálně technickou podporou města.

„Při společném jednání obou školských rad i rady města jsme byli vyzváni, abychom zpracovali podrobný materiál k variantě rovného přístupu k investicím. Ten budeme předkládat radě 14. dubna,“ upřesnil Janoušek.

Poznamenal však, že nejekonomičtější by bylo školy sloučit, čímž by ubyly i další starosti. „To by však město spíše odmítlo,“ řekl.

Starosta města Pavel Louda uvedl, že veškerá jednání jsou ve fázi vypracování studií. „Analýza, která se zpracovává, by měla odhalit příčiny úbytku dětí a nastínit možná řešení. Teprve potom rozhodneme,“ dodal Louda.