Dětem z páté třídy ještě pojem "noviny" mnoho neříkal. Nesnažily se ani moc předstírat, že náš Deník (jakož i jiné) znají. Informatiku se ve škole dosud neučí, takže počítačová tvorba stránek jim připadala spíše jako kouzlení, než cílená činnost. Rotačka je asipřekvapila mamutími rozměry. A až se k nám jednou (jako čtenáři) vrátí, snad si na první návštěvu vydavatelského domu vzpomenou.