Školní docházka je povinná a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

Zákonný zástupce dítěte je ve stanoveném termínu povinen přihlásit dítě k zápisu do spádové školy dle místa bydliště, nebo jiné zvolené základní školy.

1. Zákonný zástupce se s dítětem ve stanoveném termínu dostaví do zvolené základní školy.
2. Ředitel základní školy rozhodne o přijetí-nepřijetí dítěte do 1. třídy základní školy.
3. V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení do 30-ti dnů vyrozumí zákonného zástupce dítěte o svém rozhodnutí.
4. Proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelství základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Přijímání dítěte do 1. ročníku základní školy je bezúplatné.
Přjetí dítěte do základní školy není možné řešit elektronickou službou.

POTŘEBNÉ DOKLADY
* občanský průkaz (zákonný zástupce)
* rodný list a zdravotní průkaz dítěte
* v mimořádných případech vyjádření pedagogicko-psychologické poradny

Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové

pátek 16. ledna 2009 od 13-16 hodin
sobota 17. ledna 2009 od 9-12 hodin

Základní informace poskytne zákonnému zástupci dítěte:
* ředitelství základní školy
* nebo odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradce Králové (ing. Alena Synková, vedoucí odboru, č. tel. 495 707 700)

Kontakty na ředitele/ky ZŠ zřizovaných hradeckým magistrátem

Základní škola, Hradec Králové, Bezručova, Mgr. Obr František, 495 537 736, 495 523 031
Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova, Mgr. Šimek Jiří, 495 537 987, 495 538 341
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám.1166, Mgr. Hradílková Alena, 495 523 520, 495 522 013
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové-Kukleny, Pražská, Mgr. Hebelka Pavel 495 535 361, 495 535 592
Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Kandysová, Mgr. Faltýnek Jan 495 279 713, 495 279 711
Základní škola, Hradec Králové, M.Horákové, PaedDr.Kudyvejs Miroslav, 495 275 938, 495 261 567
Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova, Mgr. Cvrček Petr 495 264 360, 495 264 511
Masarykova Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové-Plotiště, PaedDr. Hojná Ilona 495 211 736, 495 220 152
Základní škola, Hradec Králové-Pouchov, K Sokolovně, Mgr. Otčenášek Jiří, 495 220 129, 495 215 691
Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická, Mgr. Rott Karel, 495 407 046, 495 407 045
Základní škola, Hradec Králové, třída SNP PaedDr. Karásková Miluška 495 408 767, 495 541 388 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové-Svobodné Dvory, Spojovací, Mgr. Hájková Hana 495 436 033, 495 436 074
Základní škola, Hradec Králové, Štefánkova, Mgr. Polda Roman, 495 269 353, 495 268 838
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova, Mgr. Hlávka Eduard, 495 270 355, 495 263 566
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova, Mgr. Lehký Petr, 495 275 254, 495 262 791
Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábř., Mgr. Kičmerová Jitka, 495 538 693, 495 019 011
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové-Malšova Lhota, Lhotecká Mgr. Bímová Jaroslava 495 262 959


TERMÍNY ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD V OBCÍCH OKRESU

ZŠ a MŠ Boharyně 23. ledna od 15 do 17 hodin
Masarykova jubilejní Základní škola a Mateřská škola Černilov 13. a 14. února
ZŠ a MŠ Černožice 27. ledna od 14 do 16.30 hodin
ZŠ Dohalice 27. ledna od 13 do 16 hodin
ZŠ a MŠ Probluz, Dolní Přím 23. ledna od 13 do 16 hodin
ZŠ a MŠ Hořiněves 20. ledna od 16 do 17.30 hodin
ZŠ Chlumec nad Cidlinou 15. a 16. ledna od 15 do 17 hodin
ZŠ Kosičky 4. února od 14 do 16 hodin
ZŠ a MŠ Kratonohy 27. ledna od 14 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany 29. ledna od 16 do 18 hodin
ZŠ a MŠ Libčany 22. ledna od 13 do 16 hodin
ZŠ Librantice 15. ledna od 14 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Lovčice 10. února od 14 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Mžany 11. února od 14 hodin
ZŠ a MŠ Nechanice 23. ledna od 13 do 17 hodin
ZŠ Nové Město 15. ledna od 14 do 18 hodin
ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice 26. ledna od 12 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Praskačka – neupřesněno
ZŠ a MŠ Předměřice n. L. 15. a 16. ledna od 12 do 17 hodin
ZŠ Smiřice 23. ledna od 15 hodin
ZŠ Stěžery 20. ledna od 16 do 18 hodin
ZŠ Třebechovice p. O. 23. ledna od 14 do 18 hodin a 24. ledna od 8 do 10 hodin
ZŠ a MŠ Všestary – 16. ledna ZŠ a MŠ Hlušice 15. ledna od 8 do 16 hodin
ZŠ a MŠ Měník 19. ledna od 13 do 17 hodin
ZŠ Nepolisy 11. února od 13 do 16 hodin
ZŠ Karla IV. Nový Bydžov 14. a 15. ledna od 14 do 17 hodin
ZŠ V. K. Klicpery Nový Bydžov 14. a 15. ledna od 14 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Prasek 15. ledna od 15 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Skřivany 15. ledna od 13.30 do 16.30 hodin
ZŠ a MŠ Smidary 15. ledna od 14 do 17 hodin


TERMÍNY ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD SOUKROMÝCH ŠKOL

První soukromá ZŠ HK 23. ledna od 15 do 17 hodin a 24. ledna od 9 do 11 hodin
ZŠ a MŠ Jana Pavla II. HK 23. ledna od 14 do 18 hodin a 24. ledna od 9 do 12 hodin
ZŠ Sion Hradec Králové 16. ledna od 15 do 18 hodin a 17. ledna od 9 do 12 hodin


TERMÍNY ZÁPISŮ DO SPECIÁLNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZŠ a MŠ Prointepo – 10. února od 14 do 18 hodin
ŽS a MŠ Daneta – 21. a 22. ledna od 13 do 17 hodin
ZŠ logopedická – 16. ledna od 12 do 17.30 hodin
ZŠ pro žáky s vadami sluchu – 6. února od 12 do 15 hodin
ZŠ praktická Chlumec n. C. – 15. ledna od 15 do 17 hodin
ZŠ Nový Bydžov – 4. a 5. února od 7.30 do 14 hodin
Speciální základní škola HK – 3. února od 8 do 15 hodin


Statutární město Hradec Králové vydalo publikaci nazvanou Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, ve které je přehled všech základních škol v Hradci Králové, které zřizuje město.

Publikace Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, kterou rodiče budoucích prvňáčků dostávají v mateřských školách, obsahuje nejen kontakty na veškeré základní školy (ZŠ), ale také stručné charakteristiky jednotlivých ZŠ, popis nabídky každé městské školy, nechybí ani tabulky, které mapují úspěšnost žáků při přijímacích řízeních na víceletá gymnázia, gymnázia, další střední školy, střední odborné školy a odborná účiliště.

V publikaci nechybí ani přehled spádových obvodů. Publikace je zajímavá také tím, že v ní měl ředitel každé školy prostor k tomu, aby svou školu rodičům doporučil: ředitelé a ředitelky odpovídali na jednotnou otázku:
"Co konkrétně vaše škola nabízí žákům prvního stupně a proč by si rodiče budoucích prvňáčků, kteří se rozhodují, do které školy přihlásí své dítě, měli vybrat právě vaši školu? Proč byste ji doporučil/doporučila?"