Začátek nového školního roku klade velké nároky na rodinný rozpočet – nezbytná výbava pro prvňáka vyjde zhruba na 4 000 korun, sešity a další pomůcky pro děti na prvním a druhém stupni základní školy stojí nejméně 2 000 korun.

Spousta rodičů, především matek samoživitelek, se tak během letních prázdnin kvůli nutným výdajů pro své ratolesti zadluží. Věci 
do školy totiž zkrátka nakupit musí.

„Využívají různých malých půjček k pokrytí nákladů na začátek školy 
a na druhé straně si domlouvají odložení již nastavených splátek kvůli nákupu školní výbavy," uvedla Alexandra Kostřicová ze společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

„Se začátkem školního roku čeká rodiče každoroční investice do sešitů, výtvarných pomůcek, přezůvek či oblečení na tělocvik. Naše škola připravuje pro své žáky balíčky základních pomůcek, které potřebují přímo pro daný ročník. Tím, že je nakupujeme ve velkém, můžeme rodičům ušetřit hned několik stokorun. Navíc peníze na pomůcky vybíráme již v červnu, tak se výdaje rozdělí do delšího časového úseku. V průběhu roku se náklady na základní školní docházku zvyšují o cenu obědů, výletů, kurzů, kroužků a dalších mimoškolních aktivit," vysvětlil Petr Lehký, ředitel ZŠ Úprkova.

Na několik tisíc může přijít i elektronická výbava školáků, kteří dnes běžně mají již od první třídy vlastní mobilní telefon, tablet i počítač a to přes to, že je ke školní výuce na základní škole v zásadě nepotřebují.

Pozor na splácení

„Náklady na školáky každým rokem stoupají a ekonomicky slabší rodiny bez úspor se mohou snadno dostat do situace, kdy jejich běžné příjmy na potřebnou výbavu nestačí. Především matky samoživitelky pak volí jako východisko úvěr, který ovšem mají později problém splácet," říká Markéta Fixová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

O tom, že začátek školní docházky není pro rodiče levnou záležitostí, dokládá i maminka prvňáčka Lucie Matoušová: „Před začátkem školy jsme nakoupili základní výbavu podle seznamu, který jsme dostali od školy. Taška, penál, desky a různé další věci nás vyšly na 4 500 korun. Hned v září nás čeká další výdaj na pomůcky, které nakupuje škola hromadně, obědy, družinu, plavání, autobus a další ve výši 3 200 korun. Pokud bych měla vše platit sama, musela bych na výdaje šetřit nejméně čtyři měsíce," ukazuje seznam výdajů maminka.

Důležité zázemí

Rodiče chtějí svým dětem zpříjemnit začátek školní docházky a zároveň minimalizovat sociální rozdíl oproti spolužákům z ekonomicky silnějších rodin. Rovněž jim chtějí vybudovat domácí zázemí v podobě psacího stolu a kvalitní židle nebo rovnou celkové přestavby dětského pokoje podle potřeb školáka. Financování těchto nákladů úvěrem ovšem může znamenat zásadní riziko, pokud nastanou nepředvídané okolnosti (nemoc, ztráta zaměstnání, nečekané výdaje) a dluh nebude možné splácet.

„Rodiny s nižšími příjmy by se měly na náklady související se školní docházkou dětí připravovat průběžně, zahrnout je do svého rozpočtu a odkládat si na ně peníze. Velmi důležité je zjistit si, co přesně bude pro školáky opravdu potřeba nakoupit a jaké pomůcky jim zdarma poskytne škola. Pro děti, jejichž rodiče nemohou nakoupit ani sešity a další základní pomůcky mívají školy připravený sociální program, ze kterého jim na základní pomůcky přispívají," zakončila Markéta Fixová.

Rodiče mohou získat příspěvky
● Prvňáci obvykle získají základní balíček pomůcek od školy, která jej financuje z příspěvků od zřizovatele či sponzorů.

● Žákům prvního i druhého stupně sestavují školy balíčky sešitů a dalších potřebných pomůcek za zvýhodněnou cenu.

● V rámci domácí přípravy na výuku nemusí mít děti doma vlastní počítač. Seminární práce mohou odevzdávat i v ručně psané podobě a až v deváté třídě musí poprvé odevzdat práci, která je jak v elektronické, tak v tištěné podobě. K tomu ovšem mohou využít školní počítače.

● Rozvedení rodiče, kterým bylo svěřeno do péče dítě, mohou požádat soud o zvýšení výživného z důvodu vyšších nákladů spojených s povinnou školní docházkou.

● Domácnosti s příjmem nižším než je 2,4násobek životního minima mohou žádat o dávky státní sociální podpory v podobě přídavku na dítě, rodičovského příspěvku nebo příspěvku na bydlení.