Celý den začal příchodem žáků na Králův dvůr, přivítáním a rozdělením do skupin.  Na jednotlivých stanovištích se žáci se seznamovali s dobou Karla IV., rodokmenem českého krále, manželkami či se stavbami, které nechal postavit. Sami si vyzkoušeli stavbu Karlštejna, navrhovali gotickou módu - vzorem jim byli učitelé, kteří přišli do školy v dobovém gotickém oděvu.

V tělocvičně žáci nacvičovali středověký tanec, v keramické dílně tvořili návrhy na mince. Seznámili se s jídly středověké královské kuchyně, s korunovačními klenoty, hudbou a zkoušeli psát husími brky.

Při závěrečném vystoupení byl král s manželkami potěšen aktivitou žáků, a tak jim získané stříbrné mince směnil za zlaté - čokoládové. Královny byly překvapeny svými portréty, konala se módní přehlídka a ti nejlepší předvedli nacvičený tanec. Závěr patřil scénkám o Karlu IV.

Anna Tichá