„Ze škol i dětských domovů přišel požadavek pomoci při zajištění pomůcek pro osobní ochranu. Jsem velmi rád, že se nám, jako kraji, podařilo během několika dní zareagovat a potřebné pomůcky pro školy a dětské domovy zajistit,“ řekl náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství a sportu.

Rozvoz osobních ochranných pomůcek mezi jednotlivá zařízení kraj zajistil prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Respirátory, ústenky, ale i jednorázové rukavice obdrží dětské domovy a určené školy tento čtvrtek.

V současné době je v provozu 42 určených škol, které se starají o zhuba 650 dětí. Ve spolupráci s obcemi je pověřil hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, aby jejich zaměstnanci zajistili péči o dvouleté až desetileté děti rodičů z krizových profesí. Nepřítomnost těchto pracovníků na pracovišti by ohrozila chod důležitých zařízení nutně potřebných pro zvládnutí koronavirové krize.

Nepřetržitý provoz mají také dětské domovy, ve kterých je nutné pečovat o svěřené děti 24 hodin denně a zároveň jim zajistit on-line výuku a ještě souběžně zabezpečit i péči o předškoláky. Královéhradecký kraj zřizuje sedm dětských domovů, a to v Nechanicích, Broumově, Jaroměři, Sedloňově, Potštejně, Dolním Lánově a ve Vrchlabí, ve kterých zaměstnanci pečují o více jak dvě stovky dětí.

„V této nelehké době, kterou si nikdo z nás nedokázal představit ani v nejhorších snech, bych rád tímto poděkovat všem zaměstnancům škol a školských zařízení. Zabezpečují chod organizací, vzdělávání a péči o svěřené děti, ale zároveň se musí postarat o své vlastní rodiny. Když vidím jejich nasazení a snahu, jsem si jistý, že tuto situaci dokážeme zvládnout,“ dodal náměstek Štěpánek.