První opatření byla přijata již letos, kdy se kapacita školek zvýšila o devadesát míst. V příštím roce však již není možnost stávající mateřinky rozšířit.

Město sice výhledově počítá se stavbou dvou nových školek v Kuklenách a v lokalitě Podzámčí, avšak situaci je potřeba řešit co nejdřív.

Na řadu proto přišla myšlenka o zřízení takzvaných přípravek. „V základních školách, v nichž to bude možné, zřídíme od příštího školního roku přípravné třídy, které budou určeny dětem s odkladem povinné školní docházky. Předpokládáme, že nápor u zápisů bude opět velký,“ objasnil plán náměstek primátora Martin Soukup.

Město začalo na této variantě řešení pracovat s řediteli škol již nyní. „Na dotažení do konce máme rok,“ dodal náměstek Soukup.

Poznamenal také, že kdyby nebylo v tomto roce tolik odkladů, byla by situace s místy v mateřských školách bezproblémová.

K zápisům do prvních tříd letos přišlo v Hradci 913 dětí. Od září jich však nastoupilo jen 770. Zbylých 143 předškoláků dostalo roční odklad a muselo se vrátit do mateřinek.