„Bylo nám řečeno, že školka je malá, a tak teď berou jen několik dětí. Chtěli jsme vědět, jestli bychom mohli něco udělat, abychom měli větší šanci, že naše dítě přijmou. Dozvěděli jsme se, že pokud bychom školku obdarovali, možná by to šlo,“ uvedli jedni z překvapených rodičů, kteří však nechtěli být jmenováni.

Podobnou zkušenost má i další matka. Jen bylo údajně ke zmíňce o daru ještě připojeno drobné upozornění, že možná ale ani s darem by dítě nemuselo být přijato. Redakci jsou jména obou žádajících matek známa.

Ředitelka školky Iva Vlasáková vše razantně odmítá. „S tím nemohu souhlasit. Nic takového se u nás neděje. Letos jsme u zápisu odmítli pět dětí. Všechno to byly žádosti, aby dítě navštěvovalo školku na čtyři hodiny denně. Naše kapacita je omezená. Jedna maminka podávala odvolání ke krajskému úřadu a ten vše přezkoumal,“ vysvětlila ředitelka. Kritériem pro přijetí bylo dovršení věku čtyř let a podle zákona jsou přednostně přijímáni předškoláci. „Žádné jiné podmínky přijetí jsme neměli,“ doplnila Iva Vlasáková.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje provedl na základě odvolání, jež jedna z matek odmítnutého dítěte podala, přezkoumání řízení.
„Nejedná se o kontrolu. Zkoumáme spis z přijímacího řízení u konkrétního dítěte. Zjišťujeme, zda vše probíhalo v souladu se zákonem. Pokud ano, rozhodnutí ředitele mateřské školy potvrdíme,“ vysvětlila postup úřadu Radmila Šulcová z odboru školství krajského úřadu.

Ke konkrétnímu případu v mateřince ve Vysoké nad Labem se však vyjádřit nemohla, jelikož kolegyně, která šetření prováděla, byla mimo úřad.

Jiří Horák, starosta obce, která je zřizovatelem mateřské školy, o ničem takovém neslyšel. „O tomto se dozvídám teprve od vás. Nikdy žádné problémy ve školce nebyly. Před dvěma měsíci zde byly pracovnice z krajského úřadu a žádné pochybení nenašly,“ řekl včera. Poznamenal, že je mu velmi líto, že se rodiče neobrátili přímo na obec. „Pokud by to byla pravda, mohli bychom s tím něco dělat,“ dodal.