S přijetím daru vyslovila následně souhlas rada města a přípravy na výsadbu včetně objednání keřů mohly začít.

O nákup sto pěti kusů keřů rybízu určeného k výsadbě a následný rozvoz do škol se postaraly Technické služby Hradec Králové. O výsadbu se školky už postarají samy.

„Jde o naše české tradiční drobné ovoce. Vysazení keřů a následná péče o ně má pro děti nese i výchovný efekt. Snažili jsme se dodat školkám minimálně dva druhy rybízu, a pokud některé školky projevily zájem o více kusů keřů, obdrží tři druhy - červený, černý i bílý," uvedl Daniel Jeřábek z Technických služeb.

Dodal, že nad rámec tohoto daru jdou další náklady spojené s nákupem a rozvozem keřů už za technickými službami.

„Abychom vyhověli požadavkům školek na množství keřů, rozhodli jsme se, že zbytek nákladů uhradíme sami," dodává.

„Oslovili jsme všech dvaatřicet městem zřizovaných mateřských škol, zda mají o výsadbu rybízu, a následnou péči o něj, zájem. V drtivé většině byla kladná odpověď s tím, že budou rybíz děti sázet s pedagogy a pak se o něj budou i starat. Rádi podporujeme takovéto akce týkající se pěstitelských prací ve školách, neboť mají na děti nesmírný výchovný i environmentální vliv," hodnotí záměr Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit města.

Partnerské město
Giessen je partnerským městem Hradce Králové od roku 1990. Nejintenzivnější spolupráce mezi Hradcem Králové a Giessenem probíhá již tradičně v oblasti kultury, sportu 
a školství. V květnu 2016 přijela na návštěvu Hradce Králové skupina 35 osob z města Giessen. Byli přijati náměstkyní primátora Annou Maclovou v Muzeu východních Čech. Velkou část návštěvníků tvořili potomci odsunutých Němců, kteří se zajímají 
o to, odkud pocházeli jejich předci. V dotazech se zajímali o dění ve městě a spolupráci obou měst.