„Českému vysokému školství by tento krok pomohl. Zda by to přispělo školám i finančne, to těžko nyní soudit. Otázkou zůstává, v jaké podobě a kdy by se školné žačalo vybírat. Jednou by to ale přijít muselo,“ zdůraznil Hradeckému deníku svůj osobní postoj děkan fakulty informatiky a managementu a také budoucí rektor Josef Hynek.

Plány ministerstva teď počítají s částkou třicet tisíc korun ročně. „Nesmí se však stát, aby ze studia byli vyloučení uchazeči ze sociálně slabších rodin,“ doplnil vzápětí Hynek.

Systém půjček, stipendií i studijních grantů není zatím důkladně propracován, proto také sám ministr Liška říká, že neoddělitelnou součástí diskuse o případném zpoplatnění vysokoškolského studia, musí být nějaká forma sociální podpory. „Mým cílem není soustředit se primárně na školné, ale na odstranění sociálně ekonomických bariér,“ uvedl v tiskové zprávě.

Hradecká univerzita prozatím žádné oficiální stanovisko nevydala. „V akademickém senátu ani na žádném grémiu se tato problematika doposud neprobírala,“ řekl kancléř Ondřej Tikovský. Jednou z výhod školného by ale byla větší motivace studentů k aktivitě. „To mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Rok jsem působil v Anglii, kde je již školné zavedeno. Studenti mnohem více diskutují a zapojují se do výuky,“ dodal Josef Hynek.