Blíží se doba zápisů do prvních tříd základních škol, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. ledna. Ve školách zřejmě již nastal tichý boj o každého prvňáčka. Aby ne, vždyť za pár dnů přijdou budoucí školáci po boku svých rodičů do vybrané školy, která má budoucím prvňákům co nabídnout.

Město je zřizovatelem 17 základních škol a pracovníci magistrátu počítají s tím, že letos nastoupí k zápisu přibližně 800 dětí.

„Rodiče si mohou vybírat školu pro své děti podle toho, jakou má škola pověst, podle důvěry v profesionalitu pedagogů dané školy nebo na základě vlastní zkušenosti. Určitě vítězí kvalita nad kvantitou. Dovolím si tvrdit, že městem zřizované školy jsou kvalitní, vcelku dobře naplněné, i když velký podíl na naplněnosti škol má i jejich umístění. Záleží na tom, zda to jsou školy okrajové, sídlištní nebo soustředěné v centru města,“ řekla vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže hradeckého magistrátu Alena Synková.

Školu mohou rodiče vybrat sami

Školní docházka je povinná a zákonní zástupci dítěte si mohou vybrat jakoukoliv základní školu.

„Pokud ovšem má škola dostatečnou volnou kapacitu, což v základních školách zřizovaných městem není problém. Obec má ze zákona povinnost stanovit spádové obvody, aby zákonní zástupci žáka věděli, do jaké spádové školy patří. Jinak je samozřejmě možné si vybrat základní školu podle nabídky školních vzdělávacích programů, podle toho, zda je škola zaměřená na jazyky, matematiku, sport či environmentálně,“ uvedla Synková.

Základní škola SEVER má pro budoucí školáky připravený zápis na nečisto, který se uskuteční dnes. „Letos bychom byli rádi, kdyby k nám přišlo 40 až 50 dětí. Při dnešní akci si rodiče s dětmi mohou vše vyzkoušet na nečisto. Jinak zápis probíhá standardně. Rodiče vyplní dotazníky a učitelka si povídá s dítětem, přičemž zkoumá jeho řeč, schopnost komunikace nebo schopnost poznat barvy či geometrické tvary a jiné dovednosti, na základě kterých potom rozhodne, zda je dítě připraveno, aby nastoupilo do školy,“ prozradil ředitel základní školy SEVER Milan Kučera.

Vedení škol má pro děti a zejména rodiče, kteří základní školu vybírají, různé vábničky, a to ve formě zaměření například na jazyky, sport a počítače.

„Naše škola nabízí žákům od první třídy výuku anglického jazyka s rodilou mluvčí. Jsme škola zaměřená na jazyky, v nabídce je máme více než 15 let. Těžko odhadovat, kolik dětí k nám letos přijde na zápis, avšak v minulém roce to bylo přibližně 100 budoucích prvňáků,“ uzavřela ředitelka hradecké Základní školy na třídě SNP Miluška Karásková.