Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a děti již netrpělivě vyčkávají, až školní budovy na dva měsíce opustí. Ty však zcela opuštěné nezůstanou, neboť na řadě z nich proběhnou plánované rekonstrukce a opravy. Práce započnou zkraje letních prázdnin, aby se vše stihlo dokončit do konce srpna 
a předešlo se omezení a narušení výuky.

Do oprav školních budov investuje město každoročně finance v řádech několika milionů, což okomentovala 
i náměstkyně primátora odpovědná za majetek města Romana Lišková: „Budovy škol jsou postupně rekonstruovány, do čehož spadají zateplovaní práce, výměny oken, zastaralých elektrorozvodů, rozvodů vody a tepla, izolací, odvodňovacích systémů. To jsou mnohdy práce, které nejsou na první pohled patrné. Aktuálně je vypracován podrobný přehled všech sto šedesáti sedmi pavilonů 
z padesáti sedmi školských komplexů. Z této projekce vyplývá, že by město oproti vydávaným dvaceti pěti milionům na opravy a rekonstrukce škol potřebovalo po dobu následujících dvaceti let přidat každoročně zhruba dalších čtyřicet milionů."

Během letních prázdnin budou mít napilno zaměstnanci Technických služeb Hradce Králové. Ti nejenže se postarají o celou řadu plánovaných oprav, ale bude pochopitelně k dispozici 
i v případě, kdy by došlo 
k neočekávaným haváriím. Ty jsou pak financovány nad rámec rozpočtových prostředků bezodkladně.
Za lešení se schová budova Základní školy Josefa Gočára. Poškozená fasáda dostane nový vzhled, na který bude využit keramický obklad. V rámci oprav budou rovněž rekonstruována okna, přičemž celková výše předpokládaných nákladů činí tři miliony korun. O dva miliony nižší rozpočet je stanoven na výměnu oken ve školní družině a školní jídelně na Základní škole Habrmanova. Výlohy o celkové hodnotě osm sem tisíc korun si vyžádá výměna osvětlení ve velké tělocvičně na Základní škole Kukleny. V tělocvičně budou zároveň upraveny i podledy.

Nová okna? Investice ve výši dvanácti milionů

Na nová okna se mohou od nového školního roku těšit žáci a zaměstnanci Základní školy Sever. Ta stávající, jež jsou v provozu čtyřicet let, již nejsou plně funkční. Jejich vlivem navíc dochází 
ke zbytečným tepelným ztrátám. Do nových oken investuje město částku ve výši téměř dvanácti milionů korun.

„Předmětem prací je nejen výměna oken a prosklených stěn, ale i venkovních dveří. Zakázka byla svěřena do rukou firmě, která ve výběrovém řízení prošla jako nejvýhodnější," popisuje náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Plánovaná rekonstrukce se již měla v minulosti uskutečnit, ale nakonec 
z ní na poslední chvíli sešlo. V lepší zítřky však věří ředitel školy Milan Kučera: „Město postupně opravuje školy, přičemž my jsme jedni z posledních, na které 
se ještě nedostalo. Máme však přislíbeno, že kromě letošní výměny oken bude příští rok rekonstruována chodba spojující školní budovu s jídelnou. Napřesrok by měla přijít na řadu i fasáda školy."

Radek Kozel