Základní školy zřizované magistrátem čeká velká změna. Na čtvrtečním veřejném setkání vedení města s občany a řediteli škol byla představena analýza, z níž bude město vycházet při změně systému. Konkrétního návrhu se ale nikdo nedočkaL.

„V tuto chvíli teprve zahajujeme debatu o možných řešeních. Nic není definitivně stanoveno. Jisté však je to, že se bude snižovat počet dětí nastupujících do prvních tříd v jednotlivých spádových oblastech,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Soukup. Kvůli klesajícímu počtu dětí nastupujících do prvních tříd by v dlouhodobém horizontu mělo dojít ke splynutí nebo sloučení některých škol v nejvíce rizikových oblastech, kterými jsou Pražské a Slezské Předměstí.

Klesající počet dětí znamená méně peněz na platy učitelů, a tím pádem bude následovat odchod těch kvalitních kantorů, a i pokles kvality výuky,“ dodává Soukup. Rodiče dětí z rizikových oblastí se sloučením škol nesouhlasí a v debatě to dali najevo. S nástinem analýzy nejsou spokojeni ani někteří ředitelé dotčených škol.

„Nemyslím si, že řešení by se mělo hledat jen podle nástinu vývoje počtu dětí ve spádových oblastech, jak naznačil magistrát. To je trochu zavádějící,“ podotkl ředitel ZŠ Habrmanova Jiří Záleský.

Dodal, že variantu, jak by se mohlo postupovat, určitě předloží. Své připomínky mohou občané i ředitelé základních škol předkládat následující tři měsíce a teprve pak se rozhodne.