Počet škol ve městě se v příštím školním roce opět sníží. Radnice zahájila revoluci, při které chce část škol sloučit. Radikální řez čeká především Slezské a Pražské Předměstí.

„Hlavním důvodem je optimální naplnění tříd, což je podle zákona v průměru pětadvacet dětí. Souvisí to s financováním škol. Návrh ještě bude projednávat rada a schvalovat zastupitelstvo,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Například na Slezském Předměstí se sloučí Základní škola (ZŠ) SNP a ZŠ Jih. Pavilony ZŠ Jih by měla postupně převzít umělecká škola Na Střezině, která nyní sídlí v několika budovách ve městě. „Samozřejmě se to dotkne i učitelských sborů, ale snižování stavu bude postupné,“ uvedla ředitelka školy SNP Miluška Karásková.

Přesná čísla zrušených tříd, propuštěných kantorů ani úspor město zatím nezná. „Tato čísla nejsou nijak podstatná. A úspory neočekáváme. Opuštěné objekty chceme dál využívat ke vzdělávání dětí,“ řekl Martin Soukup.

Na Pražském Předměstí se na stěhování chystá Základní umělecká škola Habrmanova. Přesune se do areálu ZŠ Josefa Gočára na Tylově nábřeží.

Někteří rodiče s opatřeními nesouhlasí. „U nás se probudili pozdě, ale přece. Sepisují petici,“ uvedla ředitelka ZŠ Jih Alena Hradílková.

Radek Šprinc

Optimalizace základních škol v lokalitě Slezské Předměstí

V lokalitě Slezské předměstí v současné době fungují tři úplné základní školy:

• Základní škola JIH a Mateřská škola, Hradec Králové, Luční 838

• Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208

• Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694

Celková, schválená kapacita těchto tří zařízení je 2290 žáků.

V současné době (školní rok 2007/2008) navštěvuje tyto školy celkem 1541 žáků, vč. 77 žáků speciálních tříd při ZŠ JIH a 111 žáků sportovních tříd při ZŠ SEVER.

Řešení situace v lokalitě Slezského Předměstí:

1. sloučení ZŠ SNP a ZŠ JIH pod ředitelství jedné základní školy

2. stanovení cílové kapacity sloučené školy

3. změna spádových obvodů v lokalitě Slezské Předměstí pro dvě základní školy – ZŠ SEVER a ZŠ SNP

4. žáky speciální „oční“ třídy převést do Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549

5. ZŠ SEVER řešit společně se ZŠ Pouchov z důvodu přirozeného spádu na základě dalšího vývoje

6. zápis pro školní rok 2008/2009 provést již pod novou základní školu

7. postupné uvolnění jednotlivých pavilonů v areálu ZŠ JIH pro potřeby Základní umělecké školy Na Střezině

8. nezřizovat další dyslektické třídy

Optimalizace základních škol v lokalitě Pražské Předměstí

V lokalitě Pražské Předměstí v současné době fungují tři úplné základní školy, s celkovou cílovou kapaciitou 1670 žáků:

• Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Bezručova 1468

• Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130

• Základní škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166

V současné době navštěvuje tyto školy celkem 1462 žáků.

V budově ZŠ Habrmanova je umístěna také základní umělecká škola se 1372 žáky. Prostory pro tento počet žáků jsou velmi stísněné.

Řešení situace v lokalitě Pražské Předměstí:

1. ukončit činnost mateřské školy pod ředitelstvím ZŠ Bezručova

2. zachovat ZŠ Jiráskovo náměstí, přiřadit pod jeho ředitelství Mateřskou školu Březhrad, která patří do spádového obvodu této základní školy

3. zachovat ZŠ Habrmanova bez omezení

4. zachovat soukromou základní uměleckou školu BONI PUERI v prostorách budovy ZUŠ Habrmanova

5. přemístit ZUŠ Habrmanova do areálu ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř., která má po splynutí Základní školy V Lipkách a Základní školy Zálabí cílovou kapacitu 900 žáků a naplněnost pro školní rok 2007/2008 560 žáků

6. v uvolněných prostorách po základní umělecké škole vybudovat zázemí pro školní družinu, popřípadě školní výdejnu, pro žáky ZŠ Habrmanova

7. upravit spádové obvody ZŠ Březhrad, ZŠ Habrmanova, ZŠ Jiráskovo náměstí, ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží

Sdružení rodičů Maximum bojuje o zachování školy

Podle slov náměstka primátora Martina Soukupa jsou návrhy nerealizovatelné. O zachování všech základních škol na Pražském Předměstí jednalo včera sdružení Maximum společně s ředitelem Základní školy Habrmanova Jiřím Záleským a náměstkem primátora Martinem Soukupem.

„Přišli jsme se dvěma návrhy, které by zachovaly suverenitu všech škol a ještě by pomohly i základní umělecké škole,“ uvedl Miloš Berounský ze sdružení Maximum, které tvoří rodiče žáků ZŠ Habrmanova. Podle prvního návrhu by se sloučila základní škola spolu se školou uměleckou, a vznikla by tak škola speciální.

„Tímto krokem by se rozšířila výuka uměleckých oborů a ZUŠ by získala větší prostory, které potřebuje, a zároveň by bylo zachováno základní vzdělání klasické školy,“ upřesnil znění návrhu Miloš Berounský. Druhá varianta by počítala se stávajícím počtem škol včetně ZUŠ, ale podle Berounského by bylo ideální vyměnit budovy Základní školy Jiráskovo náměstí a ZUŠ.

„Základní škola nemá naplněnou kapacitu, naopak umělecká škola hledá větší prostory. Výměna budov by si vyžádala i jistou rekonstrukci, ale vyřešila by stávající problémy,“ poznamenal Berounský. Podle slov náměstka primátora Martina Soukupa jsou oba návrhy v podmínkách českého školství těžko realizovatelné.

„První varianta, při které by vznikla speciální škola, je dle mého názoru nereálná. Tato zařízení spravuje kraj a vzhledem k tomu, že i ten přistoupil k optimalizaci sítě středních škol, neumím si představit kladnou odpověď,“ vysvětlil. Druhé nabízené řešení zatím neviděli ředitelé škol, kterých by se mělo dotknout. „Ředitelé zatím nejsou s touto myšlenkou seznámeni, a nelze tedy říct, jak by to mohlo v reálu vypadat,“ podotkl na závěr Martin Soukup.

Školy mají namále!

Na poloprázdné školy čeká změna. Postupně zaniknou. Magistrát už má připravené konkrétní varianty řešení optimalizace škol. Diskusi se ale nebrání. Konečné slovo bude mít až hradecké zastupitelstvo.

Plánovaná optimalizace sítě škol nabrala po prázdninách opět na obrátkách. V minulém týdnu se uskutečnila porada ředitelů škol, na které už někteří měli k dispozici návrhy jiných řešení, než před prázdninami představilo město.

V ohrožení jsou dvě oblasti

„Samozřejmě máme k dispozici už konkrétní varianty řešení, které probereme v příštím týdnu s řediteli škol. Stále platí, že se bude jednat o oblasti Pražského a Slezského Předměstí,“ uvedla vedoucí školského odboru města Alena Synková.

Doplnila, že pokud přijdou ředitelé s konkrétními nápady, pak se o nich dá diskutovat. „Konečné slovo bude mít rada města a zastupitelstvo, které musí plán odboru schválit,“ řekla razantně Synková. Odlišný pohled na situaci má ředitel Základní školy Habrmanova Jiří Záleský, který společně s kantory vypracoval jiný návrh řešení.

Ředitel nabízí jinou variantu řešení

„Městu jsem už naše stanovisko předložil, ale bylo mi vráceno s dovětkem, že se jedná o velmi obecné řešení,“ prozradil jiří Záleský. Podle jeho slov by kritériem pro zachování či zrušení školy mohla být její kvalita, potažmo zájem rodičů. „Stanovilo by se procento kapacity, pod, kterou by naplněnost školy nesměla klesnout. Vycházet by se mohlo ze zahajovacích výkazů,“ nastínil principy řešení Jiří Záleský.


Vzápětí dodal, že nyní pracují na jeho upřesnění a magistrátu ho předloží na jednání, které se uskuteční 17. září. „Zatím jsme byli seznamováni se záměry magistrátu, teď doufáme, že dojde ke konkrétním jednáním o jednotlivých možnostech,“ uzavírá.

Na poloprázdné školy čeká změna. Postupně zaniknou

Podle již dřívějších slov náměstka primátora Martina Soukupa je záměr města na sloučení některých škol nutný. Důvodem je nedostatečné naplnění kapacit škol.

Podobně argumentuje také vedoucí odboru školství Alena Synková. „Město vycházelo při tvorbě návrhů optimalizace z kapacity, kterou si stanovili ředitelé sami, ale ani tyto stavy nejsou naplněny. Ředitelé stanovili počet míst na školách na 9750 dětí. V tomto roce máme ve skutečnosti obsazenost 7339 žáků. Pokud vezmeme v úvahu úbytek prvňáčků, kterých jsme předpokládali 830 a reálně jich nastoupilo 790, pak je změna nutná,“ dodala Alena Synková.

Podstavy se týkají především Slezského a Pražského Předměstí. „V obou těchto oblastech by jedna škola měla postupně zaniknout a budova by byla využita pro Základní umělecké školy Habrmanova a Na Střezině,“ doplnila Alena Synková. S jiným návrhem přichází Maximum, sdružení rodičů žáků školy Habrmanova.

„V pondělí se uskutečnilo jednání s náměstkem primátora Martinem Soukupem a na něm jsme nastínili dvě řešení, která by podle nás byla nejvhodnější. Obě varianty by počítaly se zachováním všech škol v dané lokalitě,“ uvedl Miloš Berounský ze sdružení Maximum.

Silvie Růčková