Konečně změna. Po dvou letech čekání na novou úpravu školského zákona se rodiče žáků devátých tříd dočkali. Studenti hlásící se na střední školy už nebudou muset v prvním kole podávat pouze jednu přihlášku, ale žáci se budou moci hlásit až na tři školy zároveň. Novela školského zákona je na světě a čeká jenom na schválení.

Vzhledem k široké podpoře se očekává její přijetí a v platnost by vešla prvního dubna 2008. Poprvé se tak dotkne „deváťáků“ v příštím školním roce. „Pro Královéhradecký kraj jako zřizovatele středních škol by se pravděpodobně nic nezměnilo,“ sdělil Jaroslav Dobiáš z oddělení Všeobecného, odborného a speciálního vzdělávání.

Poznamenal, že podle jeho osobního názoru je současný stav pro studenty i ředitele škol výhodnější. „Pokud je žák dobře připraven a nepodcení ani nepřecení své síly, měl by se na vybranou školu dostat,“ vysvětlil.

Větší nápor by změna přijímacího řízení znamenala pro ředitele škol. „Nejspíše by museli vypsat více termínů přijímacích zkoušek, aby žáci, kteří podají v prvním kole všechny tři přihlášky, měli možnost zkoušky vykonat,“ doplnil Dobiáš.

Ředitelé hradeckých škol upozorňují, že náročnost bude hlavně v administrativě. „Neumím si představit, jak by tento systém fungoval v praxi. Zatím nebyla vysvětlena žádná konkrétní pravidla a jsem proto v hodnocení velmi zdrženlivá,“ uvedla ředitelka střední veterinární školy Hana Růbáčková.

Naproti tomu ředitel biskupského gymnázia Pavel Černý změnu vítá. „Znamená to pro nás více kancelářské práce, ale systém bude vstřícnější k uchazečům,“ uzavírá.