Kolotoč přijímacích řízení na střední a vysoké školy se začíná pomalu roztáčet. Univerzita a další fakulty v krajském městě již koncem října přijaly první přihlášky.

Největší možnosti skýtá hradecká univerzita, která zastřešuje fakulty pedagogickou, filozofickou a fakultu informatiky a managementu.
Uchazeči si mohou vybrat z osmnácti bakalářských programů, dvou čistě magisterských a devíti navazujících magisterských programů. „Už několik let patří mezi nejžádanější studium oboru management cestovního ruchu na fakultě informatiky a managementu,“ říká kancléř Univerzity Hradec Králové Ondřej Tikovský.

Mezi oblíbené patří také politologie, sociální patologie a prevence nebo anglický jazyk se zaměřením na vzdělání. Samotné přijímací zkoušky jsou rozdílné fakultu od fakulty. Filozofická fakulta přistoupila u některých svých oborů na nabídku společnosti Scio, o pořadí zájemců rozhodnou Národní srovnávací zkoušky.

Výhodou zůstává možnost napsat si testy hned v šesti různých termínech, přičemž do pořadí se započítává ten nejlepší výsledek. „Více o všech typech studia se dozvědí zájemci na celouniverzitním dni otevřených dveří. Ten se koná osmého ledna,“ dodal kancléř Tikovský.

V Hradci mají studenti možnost navštěvovat také lékařskou a farmaceutickou fakultu Karlovy Univerzity. Do magisterského šestiletého programu všeobecného lékařství letos fakulta přijme 165 uchazečů, budoucích zubních lékařů pětatřicet.

Z tříletých oborů se otevírá cesta pro 25 fyzioterapeutů a 25 všeobecných sester. Farmaceutická fakulta nabídne obory zdravotní laborant a farmacie. Obě školy si organizují vlastní přijímací zkoušky. Navíc středoškoláci s výborným prospěchem mají možnost dostat se na lékařskou fakultu i bez nutnosti složit přijímačky. Má to však háček. Studijní průměr, do něhož se započítávají závěrečná vysvědčení ze tří ročníků střední školy a pololetí čtvrtého ročníku, nesmí přesáhnout 1,1. Splněny musejí být i další podmínky.

Přestože přihlášky je možné posílat až do 28. února příštího roku, už nyní mají školy v evidenci první uchazeče.

Budoucí vysokoškoláci musejí počítat také s poplatkem za podání přihlášky. Ten se v průběhu let mírně zvyšoval. Dnes se pohybuje v rozmezí od 400 do 580 korun za jednu podanou žádost .