Rodiče předškoláků, kteří požádali pro nastávající školní rok o odklad školní docházky, se už pomalu začali poohlížet po nové možnosti přípravných tříd.
Ty zřídil magistrát města v šesti základních školách.

„U letošních zápisů jsme měli 145 dětí, jejichž rodiče podávali žádost o odklad školní docházky. Z nich už 54 projevilo v prvním kole zájem o přípravné třídy. To považujeme za úspěch,“ uvedla aktuální informace vedoucí odboru školství Alena Synková. Poznamenala však, že vše je zatím na začátku a konečné počty předškoláků, kteří se nevrátí do mateřinek, ale nastoupí do nových tříd, budou známy až v polovině dubna.

„Třídy jsou určené pro děti, které dostaly odklad na základní škole, aby lépe zvládly nástup do první třídy. Uvidíme, jaký bude zájem rodičů, je to dobrovolné,“ doplnil náměstek primátora Martin Soukup. Navíc podmínkou přijetí do „tréninkových tříd“ je vyšetření z pedagogicko – psychologické poradny. To by mělo odhalit, proč není dobré ratolest do první třídy posílat.

„Přípravky pomohou předškolákům zvládnout vstup do základní školy. Děti nebudou opakovat stejné věci jako v posledním ročníku mateřinek. To je podstatné,“ vysvětlila Synková. Šest tříd vznikne v ZŠ Habrmanova, ZŠ Sever, ZŠ Mandysova, ZŠ Kukleny, ZŠ Štefcova a také v ZŠ Štefánikova.
Poprvé se nové „přípravky“ otevřou letos v září.

Přehled mateřskýchškol v královéhradeckém okrese, které otevřou přípravné třídy pro následující školní rok.