Dvacet žen z domova pro osoby se zdravotním postižením ve Skřivanech se připravuje na samostatný život. Jsou poslední, které využívají zdejší domov sociálních služeb na skřivanském zámku. Ostatní klienti se již přestěhovali do nového areálu ve středu obce do tzv. skupinových domácností, čtyři z nich pak do chráněného bydlení v běžných domcích ve Skřivanech.

Také posledních dvacet žen se má ze zámku přestěhovat do běžného bydlení v rodinných domcích. Královéhradecký kraj, který provoz domova ve Skřivanech zajišťuje, má, zdá se, jiné plány.

Pracuje a učí se hospodařit

Eva Nohýnková žije ve Skřivanech od svých devíti let. Před čtyřiačtyřiceti lety přišla do tehdejšího Ústavu sociální péče ve Skřivanech, který své služby poskytoval výhradně dětem. Jak děti dorůstaly, měnil ústav své zacílení. Dnes je paní Nohýnkové třiapadesát let a těší se na samostatný život s dílčí podporou.

„Budu bydlet s přítelem v malém domku se zahrádkou,“ popisuje plány svého dalšího života. „Umím prát a uklízet, naučila jsem se vařit polívku a budu se učit udělat maso,“ dodává Eva Nohýnková. Se svojí klíčovou pracovnicí se intenzivně připravuje na novou roli ve svém životě: každé dopoledne pracuje, vydělává peníze a učí se hospodařit.

Podobně se připravují další z dvaceti žen, kterých se skřivanská transformace týká. Z jejich slov a hlasu je znát naděje na nový samostatný život.

Opravdu přijdou změny?

Ředitel Domova sociálních služeb Skřivany Slavomil Štefán totiž počítá se změnami v tzv. transformaci sociálních služeb.

„Dvacet klientek čeká na to, jak proběhne další přeměna domova,“ vysvětluje.

Ta byla plánována v souvislosti s transformací sociálních služeb. Přeměnou, při které dochází k rozpuštění velkých ústavních zařízení do malých domácností, kde za optimální podpory mohou bývalí klienti ústavů žít podobným životem jako jejich zdraví vrstevníci.

Proč nechce zůstat na zámku? Jeho argumenty byly již před časem a také nyní jsou jednoznačné. Zámek je zapsaný jako kulturní památka. Jeho využití pro sociální služby je stále více problematické. Rekonstrukce objektu pro moderní sociální služby naráží na zamítavá stanoviska památkářů k jakýmkoliv zásadním stavebním úpravám,“ uvedl Slavomil Štefán. Podle něho je náročná samotná údržba a zámek by potřeboval kompletní rekonstrukci rozvodů topení, elektřiny a vody.

I když samotný zámek z 18. století vypadá pěkně, nesplňuje současné standardy bydlení. Proto také přímo ve středu obce vznikl nový komplex, kde například jedno a dvoulůžkové pokoje nahradily nevyhovující ubytování v několikalůžkových ložnicích zámku.

„Podmínky se proti minulosti změnily. Dříve podobné domovy byly stranou, klienti měli minimální kontakt s okolím. Dnes, aby byli jeho obyvatelé blíž, nový domov stojí v centru obce. Jde nám společně o to, aby ti, kterým to zdravotní stav dovolí, se začlenili do společnosti,“ připustil před časem také mluvčí Královéhradeckého kraje Jiří Hošna.

Lidé míní, situace se mění

Jenže dnes je situace zcela jiná než zhruba před rokem. Královéhradecký kraj podobně jako ty další dostává ze státního rozpočtu stále méně peněz. Musí zároveň řešit naléhavější případy ostatních sociálních zařízení.

„Projekt transformace sociálních služeb, se kterou kraj počítal, musela rada kraje zrevidovat. Skřivanský domov sociálních služeb nyní není na pořadu dne. V zámku domov zůstane ještě minimálně několik let a kraj se v žádném případě zámku nechce zbavit nebo ho prodat. Zámek i zahrada vypadají překrásně, byla by to škoda. Potřebujeme řešit jiné palčivé problémy,“ uvedl včera pro Deník náměstek hejtmana a radní Královéhradeckého kraje pro sociální oblast Vladimír Derner.

Z historie domova sociálních služeb

- Domov sociálních služeb Skřivany je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Historie domova sahá do roku 1964, kdy zahájil svoji činnost ještě jako Ústav sociální péče ve Skřivanech.
- Skřivanský zámek pochází z 18. století a je stejně jako jeho park zapsanou kulturní památkou.
- VV centru obce Skřivany vznikl do roku 2010 zcela nový areál s velikou zahradou a potřebným zázemím.