Zdejší domov sociálních služeb je v obci již od roku 1964, původně byl ve skřivanském zámku. Dnes na zámku z devadesáti klientů zůstává pouze dvacet. A osud zámku z 18. století? Ten je zatím velkou neznámou.

O zámku není ještě rozhodnuto

„Zámek je kulturní památkou, proto je situace kolem něho složitá. Pro dnešní podmínky je i objekt pro bydlení méně vhodný. Náročná je především jeho údržba. Zásadní opravy a rekonstrukce se tu nedělaly v řádu desítek let. Nedohodli jsme se s památkáři – ti mají své podmínky, my zase na druhé straně musíme dodržovat svá pravidla,“ vysvětluje ředitel Domova sociálních služeb ve Skřivanech Slavomil Štefán.

I když z venku vypadá zámek opravdu pěkně, podle Štefána by bylo potřeba zajistit například kompletní rekonstrukce rozvodů topení, elektřiny a vody.
„Rýsuje se, že bychom mohli dostat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Pak by se situace změnila. Ale abychom nevyvovali zbytečnou paniku, v zámku domov zůstává a odchod děvčat není záležitostí jednoho nebo dvou let. Ještě není rozhodnuto,“ dodal Štefán.

Protože zámek již opravdu nesplňuje současné standardy, Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem domova, zajistil pro mentálně postižené nový moderní komplex ve středu obce.

„O osudu skřivanského zámku zatím žádná jednání neprobíhala, proto také nepadlo žádné rozhodnutí. Je to otázka delšího horizontu,“ uvedl mluvčí Královéhradeckého kraje Jiří Hošna.

Jak dodal, je přínosem, že tu přímo ve středu obce vznikl nový komplex. Například jedno a dvoulůžkové pokoje nahradily nevyhovující ubytování v několikalůžkových ložnicích zámku.

„Podmínky se proti minulosti změnily. Dříve podobné domovy byly stranou, klienti měli minimální kontakt s okolím. Dnes, aby byli jejich obyvatelé blíž lidem, domov stojí v centru. Aby se i ti, kterým to zdravotní stav dovolí, začlenili do společnosti,“ doplnil Jiří Hošna.