Obavy o podzemní vodu a vlastní studny mají obyvatelé hradecké Slatiny. Společnost zabývající se výrobou farmaceutických výrobků, kosmetických přípravků a dalších chemikálií, Kulich Pharma, by mohla podle některých obyvatel kontaminovat spodní vody.

„Firma už v loňském roce prováděla na svém pozemku úpravu kanalizace. Ze svých budov vyvedla trativod, který odvádí splašky do země mimo septik,“ sdělil Deníku své podezření jeden z obyvatel Slatiny, který si nepřál být jmenován. Doplnil, že podával již podnět k šetření na odbor životního prostředí města a obracel se i na primátora Otakara Divíška. Společnost však toto nařčení odmítá.
„Je to výmysl a spíše závist lidí. Kontrola životního prostředí ve firmě skutečně byla, ale všechny drobné nedostatky, které byly zjištěny, jsme již odstranili. Rozhodně nedošlo k žádným stavebním úpravám ani ničemu podobnému. Provedli jsme pouze revizi,“ říká razantně majitel společnosti Jan Kulich. Doplnil, že areál kupoval už v roce 1995 a některé závady mu nebyly vůbec známy.
Oddělení životního prostředí skutečně potvrdilo, že k šetření stížnosti a celého případu došlo. „Stížností se zabýval pracovník oddělení vodního hospodářství Karel Valeš, avšak bližší informace nyní nemám k dispozici,“ uvedl Valešův spolupracovník Ladislav Tluka.
Případem se proto bude Hradecký deník dál zabývat v nejbližších dnech.