Bojovým praporům, které byly předány oběma útvarům jako symboly cti a statečnosti, požehnal vojenský kaplan nemocniční základny.