Aspoň částečně zlepšit ohromný nedostatek míst k parkování na Moravském Předměstí mělo před několika lety slíbených 69 parkovacích míst pro veřejnost u autocentra Barth v ulici Pod Zámečkem. Jenže zatímco autocentrum už několik let funguje, parkovacích míst v lokalitě nepřibylo. Aspoň ne těch přístupných veřejnosti. A to přesto, že podle hlavního architekta města Petra Brůny tím byl podmíněn soulad stavby s územním plánem města a podmínkami při územním řízení.

Kolem autocentra sice vzniklo parkoviště, dopravní značení na něj ale povoluje vjezd jen zákazníkům a držitelům parkovacích karet. Na to, že situace v ulici Pod Zámečkem je v rozporu se slibem společnosti, dostal magistrát upozornění od místního občana už v létě 2018. Situací se tehdy začal zabývat odbor hlavního architekta.

Ten brzy zjistil, že současný stav opravdu není v pořádku. „Obě stavby mají mimo jiné naplňovat účel veřejné přístupnosti části kapacity parkovacích stání autocentra. Uvedený stav podle všeho není v souladu s deklarovanými podmínkami a požadavky uvedenými v rámci územního řízení stavby autocentra a parkovací plochy. Současně byl veřejnou přístupností části parkovacích kapacit podmíněn i soulad s platným územním plánem města,“ odpověděl v létě 2018 hlavní architekt města Petr Brůna.

Podnět proto prý předal příslušným složkám magistrátu, které v případě potvrzení uvedených skutečností učiní kroky k nápravě. Další rok se nic nedělo a stejný občan proto na magistrát napsal znovu. Brůna mu odpověděl, že už má magistrát dohledány všechny potřebné podklady k přijetí konkrétních kroků a příslušné složky města záležitost v nejbližší době projednají. To se psal květen roku 2019. Ani poté se ale vůbec nic nezměnilo.

Až nyní, když se o případ začal zajímat Deník, se situace snad konečně pohnula. „Před pár dny jsem dostal od magistrátu zprávu, že se město chystá to dopravní značení prověřit,“ potvrdil předseda komise místní samosprávy Václav Koutník. Podle radnice byla komunikace za zákazem vjezdu od začátku budovaná jako veřejně přístupná a v areálu se počítalo s parkováním nejen pro zákazníky autocentra, ale i pro veřejnost. Značka, podle které mohou do areálu jen zákazníci a držitelé parkovacích karet, je tak na místě zřejmě v rozporu se zákonem.

„Pokud je v současnosti parkování omezeno nebo upraveno nějakým druhem dopravního značení, bude nyní město zkoumat, zdali toto dopravní značení je v souladu s příslušnými povoleními a není zde tedy umístěno nezákonně,“ řekla Deníku mluvčí města Kateřina Šmídová. Doplnila, že již dříve na základě podnětu podalo podnět k prověření umístění dopravního značení odboru dopravně správních agend. Proč však ani po dvou a půl letech od uznání existence problému město věc nevyřešilo, nesdělila.