Od srpna roku 2008 se sloučí Základní škola na třídě SNP a Základní škola Jih, změny ve spádových oblastech se budou týkat také dalších škol na Slezském a Pražském Předměstí. Důvodem změn je nedostatek dětí; hradecké školy nabízejí přibližně 2000 volných míst.

Hradečtí radní schválili sloučení dvou škol na Slezském Předměstí

Královéhradečtí radní schválili změny ve fungování několika základních škol v Hradci Králové. Od srpna roku 2008 se sloučí Základní škola na třídě SNP a Základní škola Jih, změny ve spádových oblastech se budou týkat také dalších škol na Slezském a Pražském Předměstí. Důvodem změn je nedostatek dětí, hradecké školy nabízejí přibližně 2000 volných míst, řekl náměstek hradeckého primátora Martin Soukup.

"V návrhu, který ještě musí schválit zastupitelé, počítáme se sloučením dvou základních škol, ostatním školám upravíme spádové obvody," řekl Soukup. Radnice plánuje upravit spádové oblasti tak, aby děti nemusely přecházet nebezpečné silnice. "Mělo by to přinést snížení konkurence mezi jednotlivými školami a také lepší naplněnost jednotlivých tříd," řekl Soukup.

Město se již dříve zavázalo udržet školy v okrajových částech Hradce Králové. "Není vyloučeno, že v případě nedostatku žáků budeme muset přistoupit k tomu, že na některých školách bude fungovat pouze první stupeň pro nejmenší děti," řekl Soukup. Podle materiálu hradecké radnice se plánuje také přesun Základní umělecké školy z Habrmanovy ulice do areálu Základní školy Josefa Gočára na Tylově nábřeží.

V Hradci Králové funguje 18 základní škol, naposledy hradecká radnice sloučila dvě základní školy v roce 2005, kdy spojila Masarykovu základní školu v Lipkách se Základní školou Zálabí v centru Hradce Králové. Důvodem slučování je postupný pokles počtu dětí, zatímco ve školním roce 1998/1999 navštěvovalo 410 školních tříd přes 10.000 dětí, v letech 2004/2005 to bylo necelých 8500 žáků. Letos v září navštěvovalo školy v Hradci Králové 7227 žáků.

Slučování škol se v Královéhradeckém kraji nevyhnulo ani školám, které zřizuje krajský úřad. Krajští zastupitelé v září schválili sloučení 18 škol a školských zařízení do sedmi nových subjektů. Zastupitelé například rozhodli o sloučení lesnické školy ve Svobodě nad Úpou, která od začátku roku 2008 přejde pod Střední lesnickou školu v Trutnově.

V Královéhradeckém kraji zahájilo školní rok 275 základních a 86 středních škol. Základní školy navštěvuje přibližně 46.900 žáků, což je zhruba o 1800 méně než v minulém školním roce, do lavic středních škol usedlo v září zhruba 29.400 žáků, což je přibližně o 100 méně než loni.

O záměrech hradecké radnice se dozvíte, když kliknete zde.

 

Otevřený dopis pedagoga
se čtyřicetiletou praxí ve školství

Několik set lidí podepsalo petici proti sloučení královéhradeckých základních škol SNP a Jih.

Cítím se být kompetentní vyslovit se k této věci, a to nejen z pozice člověka, který působil 40 let ve školství a podobné zásahy zažil.
Všechny vlády už léta hovoří vášnivě (a to hlavně před volbami) o rozvoji vzdělanosti na prvním místě, ale stále nic. Vyspělá Evropa to dobře ví, jen my, národ Komenského, nic z toho nerealizujeme.
Premiér Topolánek hovoří v pěti bodech o rozvoji této země v následujícím období. Pátým bodem je rozvoj vědy a vzdělanosti. Jestlipak tomu odpovídají opatření v Hradci Králové, městský nebo státní rozpočet?
Nabízím svoje zkušenosti. Deset let bobtnalo hradecké Gymnázium J. K. Tyla (GJKT) v 70. letech až do té míry, že ve škole nebylo k hnutí (900 žáků). Učitelé se potkávali jak hvězdy v kosmu, aniž by se znali, od nulté po dvanáctou vyučovací hodinu se učilo na směny. Bylo to nelidské. Gymnázium se stalo téměř neřiditelným, úroveň nestoupala. Potom se odštěpilo osm tříd a vzniklo gymnázium na Pouchově. Zanedlouho po dalším nabobtnání GJKT přešlo z této školy dalších devět tříd do budovy v Šimkově ulici.
Bylo jedno ředitelství, ale dvě budovy vzdálené od sebe přes dva kilometry.
Studentům i zaměstnancům nastaly velké potíže. Vyrobit rozvrh žákům i učitelům, to tedy byla lahůdka!
Nic dobrého to nepřineslo.
Další důvody, proč neslučovat: Obě základní školy (zejména SNP) léta pracovaly na vyhraněné profilaci tolik potřebné pro jazykový a všeobecný rozvoj, nutný ke vstupu do vyspělého světa. Vždy „produkovaly“ kvalitní žáky. Sloučením se ta ohromná práce bude devalvovat.
Hradec Králové je univerzitní město a špičkové studenty potřebuje.
Jsme v Evropě, ale směřujeme k rozvojovým zemím. To se u nás neví, že vzdělanost národa nestoupá, ba dokonce že klesá? Všechny statistiky to potvrzují.
Učitelé, včetně vedeních škol, nutně potřebují k práci klid, chuť až nadšení, zvláště teď, když pracují na nových vzdělávacích programech.
Domnívám se, že zlepšující se populační vývoj přivede do hradeckých škol více žáků. Sloučená škola bude opět bobtnat a za pár let se bude rozdělovat do dvou škol.
A i kdyby to tak nebylo, tak se nenajde v téměř dvoumiliardovém rozpočtu tohoto města pár milionů na překlenutí této situace? Vždyť jsou vydávány miliony na sporné věci a akce.
A konečně – stovky rodičů a občanů vědí, že to není dobré ani nutné, a nepřejí si to. Respektujme jejich názor. Snad by si hradecké děti a učitelé zasloužili trochu velkorysosti.
Na závěr příklad z Irska: Masivně investovali do školství a kde jsou dnes? Jen jim můžeme závidět.
Neuděláme-li to jako Irové, znamená to, že jsme hloupí a neschopní a že není politická vůle a zájem. A že je výhodné, aby lidé zůstávali v průměrnosti.
Tento otevřený dopis je výzvou k přehodnocení stanoviska školského vedení města Hradce Králové.


Vladislav Král,
ředitel Gymnázia B. Němcové ve výslužbě