Jednání o osudu základních škol nabralo na obrátkách. Zasedání Rady města schválilo konkrétní variantu řešení, která počítá se sloučením škol ZŠ Jih a ZŠ SNP. Poslední slovo bude mít zastupitelstvo koncem listopadu.

„Jedním z argumentů města pro nutnost snížení počtu škol byla jejich naplněnost. Proto nemůžu pochopit, proč se uvažuje o ZŠ SNP, která je jednou ze škol s největším počtem žáků,“ sdělila včera zástupkyně ředitelky ZŠ SNP Zdena Hartingerová. Náměstek primátora Martin Soukup oponuje tím, že není možné sloučit dvě poloprázdné školy a nikdy to nebylo řečeno.

Nespokojenost s návrhem projevilo také sdružení Ámos zastupující rodiče ze ZŠ Jih. „Chtěli jsme jednat přímo s primátorem Otakarem Divíškem. Bohužel jsme byli dvakrát odmítnuti,“ uvedla Pavlína Kloboučníková z krizového výboru sdružení.

Primátor se však brání. „K tomuto účelu máme jednotlivé odbory a náměstka. Já nemám povinnost vyslechnout každého s jeho pravdou,“ uvedl. Petice obsahující několik stovek až tisíce podpisů vznikly na obou školách a magistrátu byly již doručeny.

„Petice jsme přijali a budou předloženy k projednání Radě města,“ uzavírá Martin Soukup.