Na tvrdý odpor rodičů i obyvatel města narazil záměr radnice sloučit základní školy SNP a Jih. Dvě petice podepsaly stovky lidí.
„Podařilo se nám získat 1400 podpisů od obyvatel a 392 přímo od rodičů žáků,“ uvedla Pavlína Kloboučníková z krizového výboru sdružení Ámos při ZŠ Jih. Stovky lidí podpořily petici také na škole SNP.
Radnice hodlá školy sloučit především z důvodu ubývajícího počtu žáků. Peticemi se včera zabývali radní, kteří odsouhlasili návrhy odpovědí.
„Rada trvá na záměru optimalizace školství. Dvě školy na Slezském Předměstí budou stačit na pokrytí spádových oblastí i na případné žáky z okolí,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.
Podle zástupkyně ředitelky ZŠ SNP Zdeny Hartingerové ale bude trpět kvalita výuky v obou částech sloučené školy.
„Vzdálenost škol od sebe je poměrně velká, a jak zajistíme odbornost učitelů v obou budovách? Jejich přebíhání je nereálné. U dětí se projeví rozdíly v jazykových znalostech. Navíc nikdy nemůžeme převzít všechny žáky z Jihu, nemáme na to místo,“ řekla Zdena Hartingerová.
Lidé také protestují proti zařazení tříd žáků s vadami zraku pod speciální školy. „Poruší se tím princip včlenění dětí mezi zdravé žáky, ke kterému dochází po dvou letech školy,“ dodala Pavlína Kloboučníková ze sdružení Ámos při Základní škole Jih.