Změna počtu základních škol na Slezském Předměstí je už na dohled. Zastupitelstvo města mělo dnes projednávat konkrétní návrh na sloučení ZŠ Jih a ZŠ SNP, ale nečekaně bylo jednání přeloženo na prosincové zasedání. „Budeme se ještě zabývat přesunutím tříd dětí s vadami zraku,“ objasnil náměstek primátora Martin Soukup. Co je však čeká?
 
Zkušenosti se slučováním má zatím pouze ZŠ Josefa Gočára, která vznikla splynutím ZŠ Lipky a ZŠ Zálabí před dvěma lety. „Bylo to pro nás velmi náročné období. Najednou se ze dvou škol stala jedna úplně nová. Bylo to složité papírování,“ uvedla hned zpočátku ředitelka školy Jitka Kičmerová. Poznamenala však, že to nebylo to nejhorší.
 
Náměstek Soukup ale oponuje, že tato situace nyní nenastane. „Nevznikne úplně nový subjekt. Pouze dojde ke vzniku odloučeného pracoviště ZŠ SNP, která převezme žáky ze ZŠ Jih,“ vysvětlil.
 
„Problémem ale byly především emoce rodičů, které nastaly před samotným splynutím,“ pokračuje Kičmerová. Její zástupce Petr Sadílek doplnil, že bohužel právě proto asi desítka žáků odešla. „Stávalo se také, že jakýkoliv běžný problém se ihned připisoval na vrub splynutí,“ poznamenala Kičmerová. Stabilitu získala škola po dvou letech a podařilo se jí jako jediné základní škole v Hradci Králové „rozjet“ výuku několika předmětů v angličtině.
 
Na závěr Jitka Kičmerová však dodává, že snížení počtu škol je skutečně nutné, protože dětí stále ubývá. „Je to velmi náročný proces, ale dá se zvládnout.“