Od sloučení ZŠ Jih se ZŠ SNP, dvou škol na Slezském Předměstí, si magistrát kromě jiného sliboval i větší naplněnost okrajových škol ve městě. Zdá se, že záměr magistrátu vyšel, i když některé „základky“ stále bojují s nízkým počtem dětí.
„Doufali jsme, že by se k nám mohly přijít zapsat děti, které směřovaly na základní školu SNP. Ale bohužel jsme žádnou změnu nezaznamenali. Stabilně už máme po tři roky u zápisu kolem dvaceti dětí a do první třídy jich nastupuje tak osmnáct,“ prozradila ředitelka Základní školy Malšova Lhota Jaroslava Bímová.
Problém by se podle ní dal řešit zvýšením kapacity v místní mateřské škole. „Nemáme dostatek míst pro všechny zájemce. Děti z mateřinek pak většinou odcházejí se svými kamarády na školu, která je blízko školky,“ nastínila možné řešení ředitelka.
Magistrát však hodnotí sloučení kladně. „Díky tomuto kroku se nám podařilo šest okrajových škol naplnit dostatečně. Do prvních tříd v průměru nastoupí kolem 20 až 25 dětí, což je oproti minulým rokům, kdy jsme zapisovali 18 dětí, obrovský úspěch,“ uvedl Martin Soukup, náměstek primátora. Malšova Lhota tak zůstává skutečně „zakletou školou“, se kterou si město zatím neví rady. „My však zatím nemáme větší kapacity a se zápisem jsme spokojeni,“ poznamenala Bímová.
Naprostým opakem je Masarykova základní škola a Mateřská škola v Plotištích.
„K zápisu nám přisly také děti mimo spádovou oblast. Do první třídy by mělo nastoupit 25 dětí a z toho jedna dívka až z Hořic,“ pochlubila se ředitelka Ilona Hojná.
Škola však také vykročila jiným směrem a pokusila se výuku žákům zatraktivnit.
„Snažíme se podchytit už děti v mateřinkách. Kroužek angličtiny v ní vyučuje učitelka, která je budoucí třídní prvňáčků. Rodiče i jejich ratolesti se s ní mohou seznámit už předem. Navíc školáci mají nepřeberné množství kroužků,“ vysvětlila ředitelka Hojná.
Pokud by však klesl stav počtu dětí pod hranici udržitelnosti a magistrát by musel doplácet i na mzdy učitelů, možná by musela být uzavřena i další škola. „Toto budeme sledovat průběžně a uvidíme teprve časem. Nyní nechci situaci hodnotit,“ uzavírá Soukup.