Úvodního slova se ujala ředitelka Správy a nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová: „První myšlenky na využití tohoto území vznikly již při projektování plaveckého bazénu v roce 1993, ale teprve nyní se myšlenku podařilo zrealizovat."

Areál Slunné loučky slavnostně otevřel náměstek primátora pro oblast školství, sportu a životního prostředí Milan Jaroš. Ten by si přál, aby Slunná loučka byla konkurencí Flošny, i díky svým vysokým stromům. „Hlavně aby bylo sluníčko, ať se máme kde opalovat," řekl Jaroš při otevření.

Správa nemovitostí společně s magistrátem města při budování areálu vycházela ze studie z roku 1995. Před třemi lety pak vznikla vlastní projektová dokumentace. Náklady na vybudování areálu činily více než čtyři a půl milionu korun, přičemž evropská dotace pokryla necelé čtyři miliony. Zbylou částku poté doplatilo město.

Za služby areálu zaplatí dospělí návštěvníci symbolických třicet korun, zvýhodněné vstupné pro mládež či seniory pak činí dvacet korun. Děti do sto dvaceti centimetrů mají vstup do areálu zdarma. Areál mohou využít i návštěvníci plaveckého bazénu, kteří mají přístup na loučku v ceně vstupného. Čas, který stráví mimo bazén, se jim neodečítá a mohou se do něj znovu vrátit.

Otevírací doba bude každý den vždy od 10 hodin, uzavření areálu bude záležet především na počasí.