Práce na záchraně varhan přijdou podle odhadů na 2,8 milionu korun, velkou část nákladů však pokryjí peníze ze státního rozpočtu. Hradecký poslanec David Kafka totiž získal při „porcování poslaneckého medvěda“ na tento účel 2,3 milionu korun. Další peníze budou pocházet z veřejné sbírky na opravu varhan, která vynesla 91 tisíc korun. Zbývající částku hodlá město zajistit z vlastních zdrojů, chce rovněž zkusit požádat o grant kraj.

„Počítáme s tím, že k naladění varhan by mělo dojít v březnu příštího roku,“ uvedl starosta Smiřic Luboš Tuzar. Varhany budou po opravě opět umístěny v zámecké kapli, kde poslouží jako koncertní nástroj při Smiřických svátcích hudby i při „běžných“ koncertech v průběhu roku. .
Varhanní stroj bude usazen do původní cenné varhanní skříně z roku 1768.