„V souladu s programem si mohou tělovýchovné, zájmové, kulturní, společenské a neziskové organizace, a dále svazy, spolky, sdružení, právnické a fyzické osoby zažádat o poskytnutí dotace na částečnou úhrada provozních, případně investičních výdajů spojených s činností organizace," stojí v prohlášení na webových stránkách města. Žádosti se podávají v termínu od 15. února do 15. března. Formulář je k nalezení na stránkách města.