„Město Smiřice v měsíci srpnu požádalo na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové o stavební povolení na rozšíření parkovacích kapacit v centru města. Finanční prostředky na vybudování jsou připraveny, takže nyní záleží na vydání stavebního povolení ze strany odboru dopravy," upřesňuje situaci smiřický obecní úřad.

Nová kolmá a podélná parkovací místa vyrostou v Jiráskově ulici před Obecním domem. Režim parkování bude v této lokalitě doplněn vodorovným dopravním značením před domy číslo 381 a 247. Kapacita nového parkoviště bude 21 míst plus jedno místo vyhrazené.

Další kolmá parkovací stání pak vzniknou v Jiráskově ulici u základní školy směrem do náměstí a v ulici Spojovací v prostoru bývalé autobusové zastávky proti vchodu do školních šaten. Jejich celková kapacita bude dvacet míst plus dvě vyhrazená stání.

„Po dokončení parkovacích stání bude upraven i průjezd Nývltovou ulicí," slibuje smiřický úřad.