„Je to naprosto absurdní a nehorázné, co si dovolují. Jen mě to utvrzuje v tom, že církev byla vždy jen zástěrkou pro mocenské a majetkové pohnutky. Nyní se to ukazuje v plné nahotě," uvedl starosta Smiřic Luboš Tuzar.

Církvi nepatřila

Kapli nechali na přelomu 17. a 18. století postavit Šternberci a nikdy církvi nepatřila, což Biskupství královéhradecké nepopírá. „Mobiliář kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, včetně obrazu Petra Brandla Klanění Tří králů, byl vždy majetkem církve, byť kaple samotná církvi nepatřila. Vlastnictví vyplývá ze záznamů v inventářích a kartách movitých kulturních památek, které v sedmdesátých letech pořizoval sám stát. V nich je jako vlastník uváděna Římskokatolická farnost – děkanství Holohlavy. Navíc, docházelo-li v minulosti k zápůjčkám pro výstavy a podobně, pořádající instituce vždy žádala o zapůjčení jmenované děkanství v Holohlavech jako vlastníka a nikdy město Smiřice. Například v roce 1968, kdy se konaly oslavy 300 let od narození Petra Brandla, zapůjčoval děkanský úřad v Holohlavech obraz Klanění Tří králů Národní galerii, to znamená, že vlastníkem byla církev. Na smlouvě je dokonce schvalovací doložka Odboru školství a kultury Okresního národního výboru v Hradci Králové," řekl advokát Biskupství královéhradeckého Stanislav Hykyš a dodal, že zástupci biskupství se před podáním žaloby snažili o dohodu s městem Smiřice, leč bezvýsledně.

Smiřice se ale vybavení své dominanty vzdát nechtějí, podle vedení města jsou připraveni se bránit i soudně. „Kaple nebyla nikdy ve vlastnictví církve a tudíž ani mobiliář. To, že v kapli v určitém období někdo běhal s kadidlem neznamená, že má nárok si cokoli z kaple přisvojovat. Ve spolupráci s naší advokátní kanceláří připravujeme obranu proti těmto nařčením a věřím, že budeme úspěšní," dodal Tuzar.

Obraz zůstane

Zástupci církve ujišťují, že by slavný obraz v kapli zůstal. „Obraz Petra Brandla Klanění Tří králů je umělecké dílo, které si bezpochyby zaslouží vyjasnění vlastnických vztahů. V žádném případě ale nedojde k jeho přemístění. Obraz zůstane na svém místě v kapli, pro kterou byl namalován," zakončil mluvčí Biskupství královéhradeckého Lukáš Peška.

Zákon o majetkovém vyrovnání začal platit 1. ledna 2013. Církve podaly přes pět tisíc žádostí o pozemky, stavby i umělecká díla.