Před časem byl spuštěn testovací projekt ministerstva školství, který byl měl být alespoň z části metlou na problémové žáky. Účastní se ho desítky škol v republice.V krajské metropoli možnost uzavírat smlouvy s rodiči neposlušných dětí využily Speciální školy Hradec Králové.

„Od začátku školního roku jsme uzavřeli dvě smlouvy. Jsou podepsány čerstvě, takže uvidíme, jak začnou fungovat po čase,” řekl ředitel hradeckých speciálních škol Pavel Svoboda.

Každá smlouva se může lišit podle konkrétního případu. „V námi uzavřených smlouvách na rodičích vyžadujeme pravidelný kontakt se školou. A aby rodiče doma s dítětem o problematice hovořili,” uvedl Svoboda. Záleží však na libovůli rodiny, protože smlouvy neobsahují žádné sankce. 
„Jde tak trochu o bezzubý mechanismus. Pokud rodina zaujme ke spolupráci se školou kladné stanovisko, bude vše v pořádku. Určitě bych do budoucna uvítal, kdyby mohli být, na základě porušování předpisů, žáci dočasně vyloučeni ze školy jako je tomu v Německu či Velké Británii,” přiznal Svoboda.

K čemu „smlouva” vlastně slouží

Pokud žák enormně vyrušuje v hodinách či chodí raději za školu, než aby seděl v lavici ve třídě, tak s ním nejprve promluví učitel. Pokud to nezabere, škola si pozve jeho rodiče, aby se domluvili na závazných pravidlech, jak se celá situace bude řešit.

Při vzájemné vůli dojde k sepsání individuálního výchovného plánu. Jestliže jeho plnění vázne, škola informuje o situaci sociální pracovníky. 
Když se metoda osvědčí, měla by se od příštího roku rozšířit do všech škol. „Mám ve třídě žáka, který neustále narušuje výuku. Je vulgární a agresivní. Mluvila jsem s jeho otcem , který se školou dobře spolupracuje. Výhodu této metody spatřuji v tom, že co je psáno, je dáno. Rodiče totiž mají tendenci zapomínat,” přiblížila pedagožka z hradeckých speciálních škol Ivana Zdráhalová.

Uvést zkušební program do praxe nebylo pro hradecké speciální školy problematické. „Výhodu programu vidím v tom, že rodiče budou více spolupracovat se školou,” přiblížil školní metodik prevence hradeckých speciálních škol Pavel Zaleský.

„Někde se ukazuje, že už pouhý formulář s hlavičkou ministerstva školství výrazně zvyšuje intenzitu spolupráce ze strany rodičů,” uzavřel pražský psycholog Václav Mertin, který pracuje v týmu řešícím právě smlouvy mezi rodiči neposlušných dětí a školou