O nový projekt s názvem „SMS do škol“, který připravila společnost Infokanál, už projevily zájem školy z celé republiky. Zatím jedinou školou z Hradecka, která se k projektu přihlásila, je ZŠ a MŠ Josefa Gočára v Hradci Králové.

„Rychlou a přímou komunikací mezi školou a rodiči se snažíme přinášet rodičům nejen aktuální informace o dění ve školách, ale také přispět ke snaze o větší ochranu dětí,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Infokanál Jana Mertová.

Jak vysvětlila, v době, kdy počet uživatelů mobilních telefonů stále roste, bylo jen otázkou času, kdy tato komunikace vstoupí také do vztahu škola – rodiče. Využití SMS zpráv pro rodiče je přitom velmi široké. „Rodiče se pomocí textových zpráv mohou včas dozvídat o různých školních akcích, třídních schůzkách či bezpečných dojezdech do cíle svých dětí v případě různých výletů, kurzů nebo škol v přírodě,“ domnívá se Mertová.

Potvrzuje to také ředitelka Základní a Mateřské školy Josefa Gočára v Hradci Králové Jitka Kičmerová. „Jde nám hlavně o komunikaci s rodiči, vzájemnou vazbu s učiteli. Kromě informací o různých termínech akcí chceme SMS zprávy využívat i pro servisní informace. Například o tom, co mají rodiče dětem připravit na výlet, na co nemají zapomenout. Vyhovuje nám i možnost se touto formou ptát se na jejich názor,“ vysvětlovala Kičmerová. Jak dodala, s rodiči běžně komunikují, zatím jako v ostatních školách přes žákovské knížky, doporučené dopisy nebo telefonicky.

„Každý z rodičů je vytížený a chodí z práce kolem sedmnácté osmnácté hodiny. Než abych je zvala do školy na pět minut a vysvětlila jim nějaký problém nebo co děti budou potřebovat či na výlet, je podle mne jednodušší poslat jim SMS zprávu,“ řekla Kičmerová. Nový projekt chtějí zahájit začátkem příštího školního roku, tedy od letošního září.

Podle ní stejně škola vydá na telefony měsíčně tisíce korun, s SMS zprávami alespoň částečně sníží náklady.

„Nemusíme posílat SMS zprávu za každou cenu. Například s rodiči dětí z mateřské školy, které si je chodí vyzvedávat, vyřídíme potřebné na místě. Ale pokud děti jedou na výlet, napíšíme jim, že jsme dojeli, že děti jsou v pořádku. A doplníme při odjezdu, že v Hradci budeme tehdy a tehdy. Rodiče nemusejí na děti čekat a obávat se, že se něco cestou zpět stalo,“ řekla Kičmerová.

Jak dodala, výhodu SMS zprávy mají například u dětí ze základní školy.

„Nemáme problémy, jako například v Praze, s kriminalitou. Pokud ale rodiče nevědí o záškoláctví dítěte, mohou se potíže okamžitě řešit,“ uvedla ředitelka.

Příklady SMS zpráv pro rodiče
- Kvůli rozsáhlé havárii vody bude v úterý škola zcela uzavřena. Ve středu bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu. Měli byste počítat s tím, že školní jídelna bude v provozu až od čtvrtka.
- Třídní schůzky se konají tuto středu od 17 hodin v učebně číslo 23. Pokud nemůžete přijít, kontaktujte třídního učitele.
- Srdečně vás zveme na školní ples, který se koná tuto sobotu od 18 hodin
v kulturním domě. Více informací najdete na webových stránkách školy.
- Třídy dorazily do penzionu Dalibor, kde budou žáci ubytováni. O návratu ke škole vás budeme informovat dvě hodiny před příjezdem.