Včerejší putování po kraji zakončil předseda sociálních demokratů v kulturním domě Střelnici, kde po krátké tiskové konferenci pořádal mítink s občany. Politik se vyjádřil k několika podle jeho názoru palčivým tématům. A co řekl?

• zdravotnictví: Po návštěvě hradecké nemocnice jsem si uvědomil, že máme vážný problém s financováním zdravotnické péče. Hrozí obzvlášť pokud jde o velké nemocnice. Je evidentní, že řešením není jen navýšení plateb za státní pojištěnce, ale nepochybně bude nutné změnit rychle úhradovou vyhlášku tak, aby se financování zdravotnické péče stabilizovalo.

• zaměstnanost: Také zde v královéhradeckém kraji jsou problémy se zaměstnáváním absolventů, žen po rodičovské dovolené a lidí před důchodem. Pomoci může větší investiční aktivita státu ale také změna aktivní politiky zaměstnanosti zaměřená na postižené skupiny. Práci může přinést například stavba dálnice D11.

Pomoci může i přeměna úřadů práce, aby jen nevyplácely dávky, ale aktivně spolupracovaly s firmami a zaměstnavateli. Absolventům by se dalo pomoci umožněním roční praxe za přispění peněz Evropské unie.

Kam zavítal Bohuslav Sobotka:
• Setkání se členy Krajské hospodářské komory v Hradci
• Setkání s dobrovolnými hasiči v restauraci „U Vorlů" v Doudlebách nad Orlicí
• Návštěva Fakultní nemocnice Hradec Králové
• Setkání s občany – hlavní mítink v budově Střelnice v Hradci