Zastupitelé tak odsouhlasili návrh Adama Záruby (Změna pro Hradec). Ostatní navrhované varianty smetli ze stolu. Na jednání zastupitelů neprošel návrh primátora Zdeňka Finka (HDK) který chtěl, aby město přizvalo soudního znalce, který posoudí kvalitu díla.

Podporu nezískal ani návrh zastupitelky Vladimíry Šilhánkové (VPM), která navrhla, aby pomník skončil v depozitáři. Zastupitelé nakonec nehlasovali ani o přemístění pomníku na Ulrichovo náměstí, což schválila rada. Proti tomu se na jednání zastupitelů vyjádřila Martina Vítková z Galerie moderního umění v Hradci. „Jsme čistě proti špatné soše. Není ničím víc než kusem znehodnoceného kamene. I sluneční hodiny jsou hloupým přílepkem,“ řekla. (hod, čtk)