„Akci jsme uspořádali především proto, že chceme naučit lidi, aby takto nebezpečný odpad neházeli k popelnicím, ale odnášeli ho do sběrných dvorů,“ vysvětlila záměr projektu Hana Ansorgová z pořádajícího sdružení Asekol. Dodala, že občan je nejdůležitější článek systému zpětného odběru, protože se rozhoduje, co se starým spotřebičem udělá.
Celý projekt se zrodil už koncem loňského roku a letos navštíví celkem jedenáct měst České republiky. Hradec Králové byl jeho druhou zastávkou. „První byly České Budějovice a příští týden budeme pokračovat do Jihlavy,“ prozradila Ansorgová. Tvůrcem všech návrhů jednotlivých dinosaurů, kteří ve městech „vyrostou“, je architekt Robert Vaněk.
Hradecký Šrotozemšťan nezůstal bezejmenný a včera odpoledne byl pokřtěn na Šroťáčka. Kmotrem se stala Pavla Finfrlová, náměstkyně hradeckého primátora pro životní prostředí, a Radek Sokol, ředitel Hradeckých služeb. „Pro mě je to velká čest, výzvu jsem přijala s radostí,“ sdělila Finfrlová.

Kdo je Asekol

Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb., která nově specifikuje podmínky pro nakládání sodpadem zelektrických a elektronických zařízení, vznikly pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení nové povinnosti. Zejména pro zajištění a financování zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických zařízení, recyklaci a materiálové využití odpadu.

Dle novely zákona č.7/2005Sb. mohou výrobci a dovozci zajistit plnění dle zákona kolektivně a vkvětnu 2005 byla založena významnými firmami zoboru spotřební elektroniky Asociace spotřební elektroniky (ASE), která dala základ dalšímu společnému postupu pro zajištění, organizaci a financování nakládání sodpady zelektrických a elektronických zařízení (OEEZ).V červenci 2005 byla založena členy asociace jako výkonná složka společnost ASEKOL s.r.o.

ASEKOL s.r.o. je kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení, na základě smlouvy mohou jeho služeb využít i další výrobci nebo dovozci.

Servisy a opravny

Spotřebitelé mohou odevzdávatpoužitá elektrozařízeníze skupin:

  • 3 - výpočetní a kancelářská technika, telekomunikace
  • 4 - spotřební elektronika
  • 7 - hračky, vybavení pro sport a volný čas
  • 8 - lékařské přístroje
  • 10 - výdejní automaty

vsíti sběrných dvorů. Seznam sběrných dvorů zapojených do sběrné sítě kolektivního systému ASEKOL s.r.o. je uveden dále.
Současně je možné tato použitá elektrozařízeníodevzdávat ve více než 200 servisech aprodejnách -rovnoměrně rozprostřených na území celé České republiky - které byly zahrnuty do sběrné sítě kolektivního systému ASEKOL s.r.o.