Střed města, nábřeží, parky

„Sociální pracovnice využily prázdnin pro vyzkoušení tohoto způsobu komunikace s potenciálními klienty, kterou dosud aplikovaly například některé drogové terénní služby. Výsledek tohoto snažení byl více než pozitivní. Spolu s denním terénem se podařilo oslovit celkem 32 klientů, což je o polovinu více než v loňském roce," hodnotí mluvčí společnosti Prostor Pro Markéta Rudyšová.

Rizikové způsoby trávení času

Noční terén pracovnice testovaly dva dny v týdnu a zaměřily se zejména na střed města, nábřeží, parky a městskou část Lipky. „Šlo celkem o deset pozorování, která nám přinesla cenné zkušenosti s kontaktováním klientů ve večerních hodinách, možnost střetávat se s více cílovými skupinami a lépe vidět rizikové způsoby trávení volného času na ulici," uvedla Gabriela Lepková, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů a dodává: „Nejméně do konce října chceme nepravidelně tuto službu nabízet. Příští léto se večerní „noční" terénní forma sociální práce stane již standardem." I pro samotné sociální pracovnice je tato služba novinkou, dosud prováděly terénní práci ve dne. „Je to nová zkušenost, které si ceníme a budeme na ni stavět. Našim cílem je co nejvíce přizpůsobit náš program potřebám klientů. Ve večerních hodinách si člověk více promýšlí míru rizikovosti, zda do kontaktu jít či ne. I to je pro nás dobré trénovat," vysvětlila Barbora Konrády, sociální pracovnice z programu Klídek obecně prospěšné společnosti Prostor Pro.

Terénní pracovníky v létě doprovodili i pracovníci programu Klubík, kteří pracují s mladší cílovou skupinou ve věku 8 až 13 let. „Záměrem bylo především navázat na dlouhodobé zkušenosti kolegů z Klídku, potřeba monitorovat lokality města a možnost kontaktovat potenciální klienty. Výsledek byl stejně pozitivní jako u nočního pozorování Klídku, a proto jsme se rozhodli zavést pravidelně tuto formu terénní práce pro mladší cílovou skupinu," doplňuje za Prostor Pro Markéta Rudyšová.

Za klienty vyrazí už na podzim

Sociální pracovnice plánují za svými klienty vyrazit do ulic už na podzim tohoto roku.